Suomen Kristillinen Lääkäriseura

Suomen Kristillinen Lääkäriseura on perinteikäs suomalainen lääkäriseura, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1923, jolloin seuramme perustettiin. Nykyisellään seuraan kuuluu yli 1230 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Se onkin suurimpien lääkärijärjestöjen joukossa Suomessa. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä lääkäri tai lääketiedettä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksellä on myös kannatusjäseniä.

Liity mukaan kasvavaan joukkoomme.

Kristillisen lääkäriseuran tarkoituksena on

  1. toimia kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä
  2. käsitellä lääkärintointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa
  3. osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön

Tarkoitusta toteutetaan järjestämällä kokouksia ja koulutusta sekä mm. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Kevät- ja syyskokoukset ovat olleet viime vuosien säännöllisen toiminnan runkona. Näistä syyskokoukset järjestetään pääkaupunkiseudulla ja kevätkokoukset ympäri Suomea. Kokousten keskeisinä aiheina ovat olleet ajankohtaiset uskonelämään, perheeseen ja työhön liittyvät kysymykset. Näiden lisäksi seura tukee vuosittaisia opiskelijapäiviä, on mukana Lähetysjuhlien Terveydenhuoltoväen rinnakkaistilaisuuksien järjestämisessä, sekä järjestää valtakunnallisia kiertueita. Näitä olivat vuonna 2013 seuran 90v juhlakiertue teemalla ”Yhteiskunnan kipupisteet”, ja nyt vuosina 2014-2015 käynnissä oleva Palliatiivisen hoidon kiertue. Tarkempia tietoja tulevista kokouksista saat tapahtumakalenterista. Näiden lisäksi seuramme tukee opiskelijatyötä sekä terveyslähetystyötä merkittävästi.

Seuramme jäsenlehti on kehittynyt vuosien saatossa nykyiseen muotoonsa, Suomen Kristilliseen lääkärilehteen. Sen ensinumero ilmestyi vuonna 2013 ja sitä kehittämässä on seuran toimituskunta. Jokainen jäsen saa kotiinsa tai sähköpostiinsa lehden 4 kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia uutisia niin seurasta kuin muualta, kuulumisia lähetyskentiltä ja tietoja esimerkiksi haettavissa olevista apurahoista. Lehti julkaisee teemaliitteitä tarpeen mukaan, esimerkiksi vuoden 2013 Eutanasiateemaliite. Lisäksi käsitellään eettisiä aiheita ja kristinuskon ja työn yhteen sovittamista.

Seuran Terveyslähetyksen tuen toimikunta (TLT) perustettiin huhtikuussa 1992 edistämään ja kehittämään seuran terveyslähetystä. Seuran perustajäsenissä oli jo lähetyslääkäreitä, ja terveyslähetys on ollut seuran toiminnan ytimessä koko ajan. Täällä hetkellä TLT koordinoi hallituksen tuella seuran hankkeita, joista keskeisintä on Ulkoministeriön tukemat hankkeet. Tämän lisäksi on pienempiä omia projekteja, joihin rahoitus saadaan vapaaehtoisista lahjoituksista. UM:n hankkeissa rahoitus tulee osin vapaaehtoisista lahjoituksista (7,5% tai 15%), ja osin Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta (92,5% tai 85% kokonaissummasta).

Seuran sääntöihin voit tutustua Seuran säännöt.