Suomen Kristillisen Lääkäriseuran eli SKLS:n aluetoimintaa on tarkoitus järjestää mahdollisimman kattavasti koko Suomeen. Nykyiset alueet ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku, ja Vaasa. Alueellisen toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuus tavata muita kristittyjä lääkäreitä paikallistasolla ja parantaa viestintää jäsenten välillä alueellisten sähköpostilistojen ja sosiaalisen median keinoin. Kannustamme jäseniämme oma-aloitteisiin kokoontumisiin keskustelu-, raamattu- ja rukouspiireissä.

Tavoitteenamme on saada aluetoimintaa yhdyshenkilöineen koko maahan. Aluetoimintaan on mahdollista saada seuralta taloudellista tukea ja koulutusta.

Palliatiivisesta hoidosta järjestetään vuonna 2015 alueellinen ”Road trip” kiertue, jolla luennoi mm. Tiina Tasmuth, Reino Pöyhiä ja Pekka Reinikainen.

Jokaisella aluetoimintapaikkakunnalle on tarkoitus saada alueyhdyshenkilö, joka on välittäjänä alueen ja toisaalta seuran alueyhdyshenkilön ja hallituksen välillä.

Eikö omalla alueellasi ole paikallistoimintaa? Olisitko kiinnostunut toimimaan alueesi paikallistoiminnan vastaavana? Ota yhteyttä paikallistoiminnan vastaavaan Leena Uusitaloon (leena.uusitalo@vimpeli.fi) ja seuran sihteereihin.

Helsinki: Hilkka Kiviluoto (hilkka.kiviluoto(a)fimnet.fi)

Hämeenlinna: Taina Heikkilä (taina.heikkila(a)fimnet.fi)

Kotka: Pasi Pöllänen (pasi.pollanen(a)fimnet.fi)

Kuopio: Risto Honkanen (risto.honkanen(a)fimnet.fi)
Reetta Siljanen (reetta.siljanen(a)fimnet.fi)

Lappeenranta: Kaarina Pesonen (kaarina.pesonen(a)fimnet.fi)

Oulu: Maarit Valkealahti (maarit.valkealahti(a)oulu.fi)
Tuula Pulska (tuula.pulska(a)pp.inet.fi)

Seinäjoki: Leena Uusitalo (leena.uusitalo(a)vimpeli.fi)

Turku: Riitta Saario (rsaario(a)gmail.com)

Vaasa: Anna-Liisa Punto (anna-liisa.punto(a)fimnet.fi)