SKLS aluetoimintaa

Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Seinäjoella ja Vaasassa

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran eli SKLS:n alueellisen toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuus tavata muita kristittyjä lääkäreitä paikallistasolla ja parantaa viestintää jäsenten välillä alueellisten sähköpostilistojen ja sosiaalisen median keinoin. Kannustamme jäseniämme oma-aloitteisiin kokoontumisiin keskustelu-, raamattu- ja rukouspiireissä. Aluetoimintaan on mahdollista saada seuralta taloudellista tukea ja koulutusta.

Aluetoimintaa on tarkoitus järjestää mahdollisimman kattavasti koko Suomeen. Nykyiset alueet ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kajaani, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki ja Vaasa.

Jokaisella aluetoimintapaikkakunnalle on tarkoitus saada alueyhdyshenkilö, joka on välittäjänä alueen ja toisaalta seuran alueyhdyshenkilön ja hallituksen välillä.

Eikö omalla alueellasi ole paikallistoimintaa? Olisitko kiinnostunut toimimaan alueesi paikallistoiminnan vastaavana? Ota yhteyttä paikallistoiminnan vastaavaan Leena Uusitaloon (leena.uusitalo(a)jarvi-pohjanmaa.fi) ja seuran sihteereihin.

Yhteystiedot

Helsinki
Hilkka Kiviluoto
helsinki(a)skls.fi

Hämeenlinna:
Tuulikki Rintakumpu
hameenlinna(a)skls.fi

Kajaani
Maarit Erola
Jenny Karjalainen
kajaani(a)skls.fi

Kotka:
Pasi Pöllänen
kotka(a)skls.fi

Kuopio
Reetta Saari
kuopio(a)skls.fi

Lappeenranta
Kaarina Pesonen
lappeenranta@skls.fi

Oulu:
Maarit Valkealahti
Tuula Pulska
oulu(a)skls.fi

Seinäjoki
Leena Uusitalo
seinajoki(a)skls.fi

Vaasa
Anna-Liisa Punto-Luoma
vaasa(a)skls.fi

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com