Selkäydinvammapotilaiden hoidon kehittäminen

Vuodesta 2010 alkaen SKLS:llä on ollut yhteistyökumppanina Nepalissa INF-Nepalin Green Pastures –sairaala ja kuntoutuskeskus.

Ensimmäinen yhteistyöhanke oli sairaalan kehittämishanke, joka suunniteltiin alun perin vuosille 2010-2012. Edelliseltä vuosilta siirtyneellä rahoituksella hanke jatkui kuitenkin vuoden 2014 loppuun. Hanke on nyt päättynyt, mutta yhteistyö jatkuu uudemman, selkäydinvammaishankkeen myötä.

Selkäydinvammaisten kuntoutuspalvelujen kehittämishanke alkoi vuonna 2013. Siinä yhteistyökumppaneina ovat Green Pastures –sairaala ja kuntoutuskeskus sekä Partnership for Rehabilitation (PFR).

Hanke on vammaishanke; UM:n hanketuella katetaan 92,5% hankkeen kuluista ja SKLS:n omavastuuosuus on vain 7,5%.

Hankkeen tavoitteena on:

Vähentää uusien selkäydinvammapotilaiden sekundäärikomplikaatioita opettamalla oikeita hoitokäytäntöjä alkuhoitopaikkojen henkilökunnalle, potilaille itselleen sekä heidän omaisilleen
Parantaa selkäydinvammaisten GPHRC:ssa saamien kuntoutuspalveluiden laatua
Vähentää kuntoutusjaksolta kotiutuneiden selkäydinvammaisten komplikaatioiden (mm. painehaavojen ja infektioiden) esiintyvyyttä sekä helpottaa heidän arjessa selviytymistään kotona

Selkäydinvammmaisten kuntoutuspalveluiden kehittäminen läntisessä Nepalissa 2013-2017

Vuosiraportti 2017

Mitä uutta Nepalista. Lind, E. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:8-11

Vuosiraportti 2016

Hankeseurantamatka 2016 Lind, E.

Vuosiraportti 2015

Matkaraportti 2015. Knuuttila, J.

Lääketieteellinen arvio kuntoutuksen kehittämisen etenemisestä. Knuuttila, J.

Vuosiraportti 2014

Burnam BK. Lind, E: Kristillinen Lääkärilehti 2014;2:23

Matkaraportti 2014. Knuuttila, J. ja Lind, E.

KPMG:n arvio hankkeen toteutuksesta 2014

Vuosiraportti 2013

Hankkeen esite ja posteri

GPHRC sairaalan kehittämishanke 2012-2014

Vuosiraportti 2014

Vuosiraportti 2013

Vuosiraportti 2012

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com