Tue toimintaa

 

Terveyslähetyksen ja seuran omavastuu Ulkoministeriön projektien rahoituksista on 7,5-15% riippuen hankkeesta. Jäseniemme lahjoitusvaroilla olemme voineet mahdollistaa jo useita onnistuneita projekteja. ”Missä hätä on suurin” viitteellä voit tukea sitä projektia, jonka rahoitukseen rahoja juuri kipeimmin tarvitaan. Lisäksi alta löydät viitteet suorat viitteet muille projekteillemme ja tukemme kohteille. Lisätietoja projekteista löydät nettisivuiltamme. Mikäli toivot, että merkkipäivänä muistat jotain terveyslähetyshanketta, niin se onnistuu myös. Ota tästä yhteyttä lähetyssihteeriimme (sihteeri@skls.fi).

Kiitos tuestasi!

Tuet voit osoittaa lähetyslääkäritilille FI57 8000 1100 6702 81. Käytä viitenumeroa ohjaamaan tukesi haluamaasi kohteeseen:

viite 1009: Missä hätä on suurin
mikä tahansa ajankohtainen tarve

viite 1025: Psykiatriaa Tansanian maaseudulla
tuetaan tansanialaista Mchukwin sairaalan psykiatrista toimintaa ja uuden ennaltaehkäisevän mielenterveyshankkeen valmistelua

viite 1180: Palliatiivisen hoidon kehittämishanke, Tansania
tuetaan Ilembulan sairaalan palliatiivisen hoidon kehittämistä kokoamalla hankkeeseen omarahoitusosuutta

viite 1960: Green Pastures sairaala, Nepal
tuetaan Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa

viite 1216 Iteten sairaala, Tansania
tuetaan Itetan sairaalan UÄ-diagnostiikkatoimintaa laitehankinnoin ja kouluttamalla henkilökuntaa

viite 2024: eHealth, Tansania
vahvistetaan tansanialaisten osaamista terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä kokoamalla omarahoitusosuutta eHealth, Tansania –hankkeeseen

viite 5267 Rise and Walk – ortopediaa Tansenin sairaalassa Nepalissa
tuetaan Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittämistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa

Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen,  yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden valmisteluun, tukemaan kehitysmaiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä (stipendit) sekä tukemaan yhteistyösairaaloiden laitehankinnoissa ja asiantuntija-avun hankkimisessa, yhdistyksessä toimivien henkilöiden lähetys- ja kehitysyhteistyöhön kouluttautumisen kustannuksiin, muiden lähetys- ja kehitysyhteistyökohteiden tukemiseen sekä lähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen.

Lupa RA/2017/1141 01.01.2018-31.12.2020 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.