Tukea kehittyvien maiden terveydenhuoltoon

Tukikohteita Nepalissa

Viite 1960 Green Pastures -sairaala

tuemme Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita 

Viite 5267 Rise and Walk

tuemme Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittämistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa

Viite 40031 Päihdetyö Nepalissa

tuemme Nepalin päihdetyön kehittämistä. Työn ensisijainen kohde on päihdekeskustoiminnan käynnistäminen ja päihdekuntoutuskoulutuksen järjestäminen Tansenissa. Ylimääräiset varat käytetään päihdekuntoutustoiminnan kehittämiseen laajemmin Nepalissa.

Viite 9069 Surkhetin sairaalan kuntoutustoiminta

tuemme Surkhetin sairaalan kuntoutustoiminnan kehittämistä Nepalissa. Ensisijainen keräyskohde on “Access and inclusion” -kuntoutushankkkeen omarahoitusosuus. Ylijäävät varat käytetään sairaalan fysioterapiatyöhön.

Tukikohteita Tansaniassa

Viite 1180 yhteistyösairaaloiden palliatiivisen toiminnan tukeminen Tansaniassa

tuemme tansanialaisten yhteistyösairaaloidemme palliatiivista toimintaa. Pääkeräyskohde on Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan tukeminen.

Viite 1025 Psykiatriaa Tansaniassa

tuemme mielenterveyden edistämistä Tansaniassa. Pääkeräyskohteena Mateman ja Mchukwin sairaaloiden psykiatrisen toiminnan tukeminen.

Viite 1216 Iteten sairaala

tuemme Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä.

Muita kohteita

Viite 1009 Missä tarve on suurin

annamme tukea sinne, missä on eniten tarvetta, myös katastrofialueilla.

viite2312

Viite 231219 Ukrainan katastrofiapu

tuemme Ukrainan terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä lääkkeiden hankintaa ja jakelua sekä tarvittavaa kouluttamista. Tällä viitteellä tehdyt lahjoitukset ohjataan Ukrainan terveydenhuollon hyväksi.

Viite 2503 äiti-lapsi-työ

tuemme Lalin alueen äiti-lapsi-työtä Afganistanissa. Toissijaisena kohteena on terveydenhuoltotyö Afganistanissa.

Viite 9014 yhteistyösairaaloiden hankinnat

tuemme yhteistyösairaaloidemme laite- ja välinehankintoja. Ensisijainen keräyskohde on UÄ-laitehankinta Okhaldhungan sairaalaan Nepalissa.

Osoita tukesi Suomen Kristillisen Lääkäriseuran lähetyslääkäritilille FI57 8000 1100 6702 81

tai lahjoita MobilePaylla.

Käytä tilisiirrossa viitenumeroa tai MobilePaylla lyhytnumeroa ohjaamaan tukesi haluamaasi kohteeseen:

tilisiirron viitenumero    tukikohde MobilePay lyhytnumero
1009    Missä tarve on suurin 97847
231219    Katastrofiapu Ukrainaan 70391
     
     Nepalin kohteet
 
1960    Hoitoa vähävaraisille Green Pastures -sairaalassa 57166
9069    Kuntoutusta vammautuneille Surkhetin sairaalassa 59690
5267    Ortopedinen työ Tansenin sairaalassa 13787
40031    Päihdetyö Nepalissa 84265
     
     Tansanian kohteet  
1025    Psykiatriaa Tansaniassa 12501
1180    Palliatiivista hoitoa Tansaniassa 18735
1216    Iteten sairaalan toiminnan kehittäminen 19548
     
     Muut kohteet  
2503    Äiti-lapsi-työ Afganistanissa 35143
9014    Laitteita ja välineitä yhteistyösairaaloille 90175

 

Lämmin kiitos tuestasi!

uuden porasahasetin luovutus Tansenin sairaalalle

Kiitokset lahjoittaille, Tansenin sairaalaan on saatu porasahasetti

Tansenin lähetyssairaalassa, joka toimii United mission to Nepal alaisuudessa, on ortopedian osastolla kiireistä. Päivän listalla saattaa olla jonossa viisi lasten olkavarren suprakondylaarimurtumaa. Lasten traumatapauksia tulee vain lisää, kun lapset joutuvat kiipeilemään puissa saadakseen eläimille vihreitä oksia ruoaksi. Lasten lisäksi mm. työtapaturmissa ja liikenteessä looukkaantuneita aikuisia tulee Tansenin sairaalaan.

Murtumaleikkausten määrän kasvaessa Tansenissa oli tarvetta uudelle porasahasetille, joka kestäisi klaavauksen. Aiemmin käytetyt porat eivät kestäneet desinfiointia kuumassa, mikä lisäsi infektioita ja hidasti leikkauksia.

Kiitos  lahjoittajien Tansenin ortopedeillä on nyt uusi pora-sahasetti käytössään.

Porasahakeräys on päättynyt.

eHeath-hankkeen toimintaan osallistui suuri joukko alan osaajioa

Kiitokset lahjoittaille, eHealth-hanke on päättynyt

Kiitos lahjoittajien eHealth-hankkeessa on koulutettu eri tavoin terveydenhuollon henkilöstöä, päättäjiä, tutkijoita ja yrittäjiä terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöön.

Terveydenhuollon henkilökunnalla Tansaniassa on ollut suuria odotuksia tietojärjestelmiltä arjen helpottajina. On odotettu, että potilaan historia olisi tiedossa potilaan tullessa vastaanotolle, että apteekin lääkevarastokirjanpidon vuoksi lääkkeet eivät olisi lopussa ja että laboratoriotiedot olisivat kätevämmin saatavilla. Päättäjät ovat kaivanneet luotettavampaa ja ajantasaista tietoa päätöstensä tueksi.

 

 

Lisää esimerkkejä lahjoitusvarojen käytöstä

Asiantuntija-apua
Pala sydäntä Nepalissa. Valkealahti, M. Kristillinen Lääkärilehti 2020;1:8-9.

Tavaralahjoituksia
Porakeräys Nepaliin. Valkealahti, M. Kristilinen Lääkärilehti 2020;2:6

Kaunialan sairaala tukee Ilembulan sairaalaa Tansaniassa. Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2018;4:10-11

Seikkaileva silmämikroskooppi. Pitkänen, T. ja Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1

Vene Matemassa. Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2016;1:10-11

Lisäksi  lahjoitusvaroja on käytetty seuraaviin tarkoituksiin

 • laitehankinnat, esim. happirikastimien hankinta korona-aikana, äitiysklinikan toiminnan käynnitämiseen tarvittavat laitteet, UÄ-laite, EKG-laitteet,
 • sairaaloiden tukeminen vähävaraisten potilaiden hoitamisessa
 • sairaaloiden lääkehankintojen tukeminen
 • sairaalan mentorointitoiminta lähialueella
 • hankkeiden omarahoitusosuudet: eHealth – hanke Tansaniassa, Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan kehittäminen Tansaniassa, psykiatrisen toiminnan kehittäminen Tansanian maaseudulla, selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Nepalissa

Rahankeräyslupa RA/2020/832

Keräämme varoja kehittyvien maiden terveydenhuollon tukemiseen ja edistämiseen (lupa RA/2020/832 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta). Kerättävillä varoilla tuetaan

 • kehittyvien maiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä sekä tukemaan yhteistyösairaaloiden laitehankinnoissa ja asiantuntija-avun hankkimisessa
 • terveydenhuollon yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja kehityshankkeita
 • kehittyvien maiden vähäosaisten terveyspalveluita
 • kehittyvien maiden yhteistyökumppaneita katastrofitilanteissa
 • muita terveyslähetys- ja kehitysyhteistyökohteita

Lisäksi varoja käytetään

 • rahoitusta saavien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen ja rahoituksen hakemiseen
 • yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden valmisteluun
 • yhdistyksessä toimivien henkilöiden terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
 • terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen
 • seuran tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen eri medioissa.

Mikäli toivot, että merkkipäivänä muistat jotain terveyslähetyshanketta, niin se onnistuu myös. Ota tästä yhteyttä lähetyssihteeriimme (toimisto.skls(a)gmail.com).

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This