Tukea kehittyvien maiden terveydenhuoltoon

Tukikohteita Nepalissa

Viite 1960 Green Pastures -sairaala

tuemme Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita 

Viite 5267 Rise and Walk

tuemme Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittämistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa

Viite 40031 Päihdetyö Nepalissa

tuemme Nepalin päihdetyön kehittämistä. Työn ensisijainen kohde on päihdekeskustoiminnan käynnistäminen ja päihdekuntoutuskoulutuksen järjestäminen Tansenissa. Ylimääräiset varat käytetään päihdekuntoutustoiminnan kehittämiseen laajemmin Nepalissa.

Viite 9014 

tuemme nepalialaisten yhteistyösairaaloidemme laite- ja völinehankintoja

Tukikohteita Tansaniassa

 

Viite 1180 Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan tukeminen

tuemme Ilembulan sairaalan palliatiivista toimintaa.

Viite 1025 Psykiatriaa Tansanian maaseudulla

tuemme mielenterveyden edistämistä Tansaniassa.

Viite 1216 Iteten sairaala

tuemme Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä.

Muita kohteita

viite2312

Viite 2312 katastrofiapu

tuemme kehittyvien maiden katastrofi- ja epävakaiden alueiden terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä lääkkeiden hankintaa. Tänä kesänä ja syksynä keräämme varoja Ukrainen terveydenhuollon tueksi.

Viite 1009 Missä tarve on suurin

annamme tukea sinne, missä on eniten tarvetta, myös katastrofitilanteisiin.

Viite 7003 Koulutustuki

tuemme seuran jäseniä heidän kouluttautuessaan lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.

Osoita tukesi Suomen Kristillisen Lääkäriseuran lähetyslääkäritilille FI57 8000 1100 6702 81.

Käytä viitenumeroa ohjaamaan tukesi haluamaasi kohteeseen.

Lämmin kiitos tuestasi!

uuden porasahasetin luovutus Tansenin sairaalalle

Kiitokset lahjoittaille, Tansenin sairaalaan on saatu porasahasetti

Tansenin lähetyssairaalassa, joka toimii United mission to Nepal alaisuudessa, on ortopedian osastolla kiireistä. Päivän listalla saattaa olla jonossa viisi lasten olkavarren suprakondylaarimurtumaa. Lasten traumatapauksia tulee vain lisää, kun lapset joutuvat kiipeilemään puissa saadakseen eläimille vihreitä oksia ruoaksi. Lasten lisäksi mm. työtapaturmissa ja liikenteessä looukkaantuneita aikuisia tulee Tansenin sairaalaan.

Murtumaleikkausten määrän kasvaessa Tansenissa oli tarvetta uudelle porasahasetille, joka kestäisi klaavauksen. Aiemmin käytetyt porat eivät kestäneet desinfiointia kuumassa, mikä lisäsi infektioita ja hidasti leikkauksia.

Kiitos  lahjoittajien Tansenin ortopedeillä on nyt uusi pora-sahasetti käytössään.

Porasahakeräys on päättynyt.

eHeath-hankkeen toimintaan osallistui suuri joukko alan osaajioa

Kiitokset lahjoittaille, eHealth-hanke on päättynyt

Kiitos lahjoittajien eHealth-hankkeessa on koulutettu eri tavoin terveydenhuollon henkilöstöä, päättäjiä, tutkijoita ja yrittäjiä terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöön.

Terveydenhuollon henkilökunnalla Tansaniassa on ollut suuria odotuksia tietojärjestelmiltä arjen helpottajina. On odotettu, että potilaan historia olisi tiedossa potilaan tullessa vastaanotolle, että apteekin lääkevarastokirjanpidon vuoksi lääkkeet eivät olisi lopussa ja että laboratoriotiedot olisivat kätevämmin saatavilla. Päättäjät ovat kaivanneet luotettavampaa ja ajantasaista tietoa päätöstensä tueksi.

 

 

Lisää esimerkkejä lahjoitusvarojen käytöstä

Asiantuntija-apua
Pala sydäntä Nepalissa. Valkealahti, M. Kristillinen Lääkärilehti 2020;1:8-9.

Tavaralahjoituksia
Porakeräys Nepaliin. Valkealahti, M. Kristilinen Lääkärilehti 2020;2:6

Kaunialan sairaala tukee Ilembulan sairaalaa Tansaniassa. Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2018;4:10-11

Seikkaileva silmämikroskooppi. Pitkänen, T. ja Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1

Vene Matemassa. Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2016;1:10-11

Lisäksi  lahjoitusvaroja on käytetty seuraaviin tarkoituksiin

 • laitehankinnat, esim. happirikastimien hankinta korona-aikana, äitiysklinikan toiminnan käynnitämiseen tarvittavat laitteet, UÄ-laite, EKG-laitteet,
 • sairaaloiden tukeminen vähävaraisten potilaiden hoitamisessa
 • sairaaloiden lääkehankintojen tukeminen
 • sairaalan mentorointitoiminta lähialueella
 • hankkeiden omarahoitusosuudet: eHealth – hanke Tansaniassa, Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan kehittäminen Tansaniassa, psykiatrisen toiminnan kehittäminen Tansanian maaseudulla, selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Nepalissa

Rahankeräyslupa RA/2020/832

Keräämme varoja kehittyvien maiden terveydenhuollon tukemiseen ja edistämiseen (lupa RA/2020/832 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta). Kerättävillä varoilla tuetaan

 • kehittyvien maiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä sekä tukemaan yhteistyösairaaloiden laitehankinnoissa ja asiantuntija-avun hankkimisessa
 • terveydenhuollon yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja kehityshankkeita
 • kehittyvien maiden vähäosaisten terveyspalveluita
 • kehittyvien maiden yhteistyökumppaneita katastrofitilanteissa
 • muita terveyslähetys- ja kehitysyhteistyökohteita

Lisäksi varoja käytetään

 • rahoitusta saavien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen ja rahoituksen hakemiseen
 • yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden valmisteluun
 • yhdistyksessä toimivien henkilöiden terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
 • terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen
 • seuran tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen eri medioissa.

Mikäli toivot, että merkkipäivänä muistat jotain terveyslähetyshanketta, niin se onnistuu myös. Ota tästä yhteyttä lähetyssihteeriimme (toimisto.skls(a)gmail.com).

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com