Terveyslähetys

Terveyslähetyksen tuki

Suomen kristillisen lääkäriseuran yhtenä tavoitteena on osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Seuralla on 1980-luvulta alkaen ollut useita omia, Suomen Ulkoasiainministeriön tukemia kehitysyhteistyöprojekteja. Kymmeniä seuran jäseniä on myös vuosikymmenten varrella toiminut eri puolilla maailmaa useiden lähetysjärjestöjen lähettäminä. Pitkäaikaisten lähetyslääkäreiden määrä on 2000-luvulla kuitenkin vähentynyt ja lääkintälähetyksen kuva muuttunut. Monet entiset lähetyssairaalat ovat siirtyneet hallitusten tai muiden kansallisten toimijoiden omistukseen. Aiemmissa lähetystyön kohdemaissa lääkäreiden perus- ja jatkokoulutus ovat kasvattaneet entistä ammattitaitoisemman paikallisten lääkäreiden sukupolven. Erilaiset koulutustehtävät ja erityisasiantuntijuus ovat siksi enenevästi tulleet perinteisen lähetyslääkärin toimenkuvan tilalle.

Näiden muutosten keskelläkin SKLS:n tavoitteena on yhä olla niiden jäsentensä tukena, jotka eri tavoin osallistuvat lääkintälähetykseen ja/tai kansainväliseen diakoniaan eri puolilla maailmaa ja olla myös kannustamassa uusia lähtijöitä. Terveyslähetyksen tuen työryhmä huolehtii käytännössä SKLS:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista. Kehitysyhteistyö rahoitetaan jäsenten lahjoituksilla ja Ulkoasiainministeriön hanketuella. Lisätietoja terveyslähetyksen tuen toiminnasta ja seuran kehitysyhteistyöhankkeista antaa SKLS:n lähetyssihteeri Elina Lind.

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Vuoden 2014 lopussa päättyneet:

Aikaisemmin päättyneet: