Seuramme terveyslähetystä

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran yhtenä toiminnan tarkoituksena on osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön.

Seuramme perustajajäsenet olivat lähetyslääkäreitä, Kymmeniä seuran jäseniä on myös vuosikymmenten varrella toiminut eri puolilla maailmaa useiden lähetysjärjestöjen lähettäminä. Pitkäaikaisten lähetyslääkäreiden määrä on 2000-luvulla kuitenkin vähentynyt ja lääkintälähetyksen kuva muuttunut. Monet entiset lähetyssairaalat ovat siirtyneet hallitusten tai muiden kansallisten toimijoiden omistukseen. Aiemmissa lähetystyön kohdemaissa lääkäreiden perus- ja jatkokoulutus ovat kasvattaneet entistä ammattitaitoisemman paikallisten lääkäreiden sukupolven. Erilaiset koulutustehtävät ja erityisasiantuntijuus ovat siksi enenevästi tulleet perinteisen lähetyslääkärin toimenkuvan tilalle.

SKLS:n tavoitteena on yhä olla niiden jäsentensä tukena, jotka eri tavoin osallistuvat lääkintälähetykseen ja/tai kansainväliseen diakoniaan eri puolilla maailmaa ja olla myös kannustamassa uusia lähtijöitä. Seuramme tukee jäseniään tässä tarkoituksessa mm. matka- ja koulutusapurahoin.

Seuramme on tukenut yhteistyösairaaloita Afrikassa ja Aasiassa sekä toteuttamalle yhdessä sairaaloiden toimintaa kehittäviä hankkeita että keräämällä lahjoitusvaroja sairaaloiden hankintojen ja asiantuntijuuden ja yleensä toiminnan tukemiseen, 1980-luvulta alkaen seuralla on ollut useita Suomen Ulkoasiainministeriön tukemia kehitysyhteistyöprojekteja. Näissä hankkeissa Tansaniassa, Nepalissa ja Intiassa on kehitetty mm. tuberkuloosipotilaiden ja selkäydinvammapotilaiden hoitoa, sairaaloiden psykiatrista ja pallaiatiivista toimintaa ja sairaaloiden toimintaa yleensä. Lahjoitusvaroin on hankittu mm. vene kyläklinikkakäyntejä varten, ortopedin porakone, silmämikroskooppi, muita sairaalatarvikkeita ja tietokoneita. Lahjoitusvaroin on tuettu myös esim. äiti-lapsi-klinikan toiminnan käynnistämistä sekä sairraloita niiden hoitaessa koronapotilaita ja vähävaraisia potilaita.

ALKUTAIPALEELTA

Selma Raino – lääkärilähetyksen uranuurtaja. Heikkilä E. ja Nurmi M., Kristillinen Läkärilehti 4/2015

lisää juttuja, kts. Kristillinen Lääkärilehti

 

TILAISUUKSIA

elokuu: lähetyslääkäritapaaminen

Katso tarkemmin tapahtumakalenterista.

 

TUKEA YHTEISTYÖSAIRAALOILLE

Lisätietoja lahjoituskohteista

 

Lisätietoja

Sirpa Maijanen, lähetyssihteeri
toimisto.skls@gmail.com

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This