Eutanasiasta


Kristillisen Lääkärilehden teemaliite Eutanasia? 2017

Kristillisen Lääkärilehden teemaliite Eutanasia 2013

SKLS:n kannanottoja eutanasiaan liittyen

SKLS Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta KAA 2/2017 vp Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta 4.3.2018.
Tässä lausunnosa todetaan mm., että  ”Suomen Kristillinen Lääkäriseura ei kannata eutanasian sallivaa lainsäädäntöä, koska ihmiselämällä on arvo, jota ei voi määritellä kärsimyksestä käsin. Katsomme, että eutanasia vaarantaa potilasturvallisuuden ja rapauttaa luottamusta lääkärikuntaa kohtaan. Näemme, että palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen ja saa-tavuuden parantaminen STM:n suosituksen mukaan (STM 2017:44) on oikea ratkaisu kansalaisaloitteen esille tuomaan kärsimykseen – eutanasian sijaan.”

SKLS:n kannanotto eutanasiasta 24.2.2017: Saattohoitolaki eutanasian sijaan. Suomen Kristillisen Lääkäriseuran hallitus lähetti kansanedustajille vetoomuksen helmikuussa 2017. Toivomme, että elämänsä loppuvaiheessa olevien ihmisten hoitaminen voidaan varmistaa muuten kuin laillistamalla eutanasia.

Julkaisuja

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk och politikk. Horn, MA, Kleiven, DJH ja Magelssen, M (toim.). Painettu ISBN 978-82-02-67764-0, ilmaiseksi ladattava ISBN PDF: 978-82-02-61657-1. https://doi.org/10.23865/noasp.96 ja https://www.facebook.com/dodshjelp

Artikkeleita aiheesta

Mistä puhutaan, kun puhutaan eutanasiasta?

Elämän loppuvaiheen hoidon ja toimenpiteiden terminologiaa. Tässä tiivistelmä keskeisistä termeistä, sillä on oleellista määritellä käsitteet, jotta keskustelussa ymmärrämme toisiamme oikein. (LL, TK Kalle Mäen artikkeli 2017)

Eutanasia? Analyysi eutanasian keskeisistä kysymyksistä: kärsimys, autonomia, lääkärin rooli, lainsäädännön mahdollisuudet ja taustalla olevat arvot. (LL, TK Kalle Mäen artikkeli 2017)

Lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia – Onko niillä eettistä eroa? Lääkäriavusteisessa itsemurhassa tulevat vastaan samat kysymykset kuin eutanasiassa:Miten päätetään oikeutuksesta ja mikä on lääkärin rooli. Eettiset ristiriitaisuudet jalainsäädännön ongelmat ovat samankaltaisia eutanasian kanssa.(LL, TK Kalle Mäen artikkeli 2017)

 

Eutanasian haasteita

Potilasturvallisuutta ei tule vaarantaa. ”Lääkäreiden sitoutuminen terveyteen päämääränä on ollut edellytyksenä sille, että yhteiskunta on voinut luottaa lääkärien ammattikuntaan”. Kirjoitus pohtii edelleen, mitä tapahtuu, jos tämä luottamus murtuu. (SKLS:n puheenjohtajan Markus Partasen, LL, TK Kalle Mäen, SKLS:n sihteerin Anna NUmmisen ja toi mistussihteeri Matias Pehkosen artikkeli)

Eutanasia – näennäisesti inhimillistä? Todellista inhimillisyyttä on kuolevan aito kohtaaminen ja osaava hoito.(puheenjohtaja Markus Partasen artikkeli 2017)

Eutanasia-kansalaisaloite on ongelmallinen. Lääkärit ovat huolissaan siitä, ettei aloite ota huomioon perustuslaillisia ja eettisiä ongelmia, eikä määrittele lääketieteellisesti eutanasiaa tai sietämätöntä kärsimystä.Aloitteessa sivuutetaan, että eutanasia ei ole hoitotoimenpide.(lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli 2017)

Eutanasian kalteva pinta. Alankomaiden ja Belgian eutanasiakäytännöistä on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia. Ne osoittavat, miten eutanasiat ovat sekä lisääntyneet huomattavasti että ulottuneetyhä uusiin ja haavoittuvampiin ihmisryhmiin. Hyvistä hoitokäytännöistä on poikettu. Eutanasioita on jätetty ilmoittamatta ja säännöksiä on kierretty muilla kuolemaan johtavilla toimilla.(lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli 2017)

Why I do not believe that euthanasia should be legalised. Englantilaisen professorin perusteellinen pohdinta eutanasian oikeutuksesta ja seurauksista lääkärien eettisessä komiteassa kertyneen kokemuksen valossa.(lataa Professor John Wyattin artikkeli 2017)

 

Eutanasiasta muualla maailmassa

Eutanasia Pohjoismaissa – quo vadis? Paul, R. Kristillinen Lääkärilehti 2020;3;16.-17.

Lääkäriavusteisen itsemurhan sudenkuopat Oregonin mallissa. Mäki, K. Kristillinen Lääkärilehti 2020;2;14.

Maailman Lääkäriliitto muokkasi kannanottoaan eutanasiasta. Mäki, K. Kristillinen Lääkärilehti 2019;4;21.

Maailman Lääkäriliitto esitti selvityksensä eutanasiasta Reykjavikin etiikkakonferenssissa. Mäki, K. Kristillinen Lääkärilehti 2018;4;16-17.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

X