Palliatiivisen hoidon tukeminen Ilembulassa

Ilembulan sairaalalla ja SKLS:llä on pitkä yhteistyöhistoria mm. kaikkiaan 14 vuotta jatkuneen psykiatriahankkeen kautta. Aloite yhteistyöstä palliatiivisen hoidon alueella oli ensimmäisen kerran esillä jo syksyllä 2011. Tuolloin SKLS myönsi 3000 euron kertalahjoituksen Ilembulan palliatiivisen tiimin kotikäyntityölle.Noin vuotta myöhemmin, marraskuussa 2012, toteutettiin UM:n tuella rahoitettu hankesuunnittelumatka Ilembulaan.

Hankkeelle haettiin UM:n rahoitusta aluksi vain yhdelle vuodelle (2014) mm. siksi, että Ilembulan sairaalan taloudellinen tilanne oli vaikea ja pitkän aikavälin suunnitelmien tekeminen sen vuoksi hankalaa. Ensimmäisen hankevuoden aikana sairaalan asema vahvistui, kun jo vuosia aiemmin päätetty Tansanian valtion tuki sille alkoi käytännössäkin toteutua ja sairaalasta tuli uuden Wang’ingomben läänin keskussairaala. Myös suunnitelmia palliatiivisen hoidon kehittämiseksi saatiin tarkennettua. Keväällä 2014 hankkeelle haettiin jatkoa vuosiksi 2015-2017.

Hankkeen tavoitteena on mahdollisimman kivuttoman ja mielekkään elämän loppuajan turvaaminen kohdealueen parantumattomasti sairaille vahvistamalla sairaalan ja sen yhteydessä toimivan kotikäyntityön tiimin sekä henkilökunnan palliatiivisen hoidon osaamista ja muita toimintaedellytyksiä.

Hankkeen keskeisimpiä toimintoja ovat sairaalan yhteydessä toimivan palliatiivisen ja kotihoidon tiimin vahvistaminen (jatkokoulutus sekä uusien toimijoiden rekrytointi ja koulutus, kotikäyntityön taloudellisten resurssien turvaaminen), sairaalan henkilöstön koulutus palliatiivisesta hoidosta, palliatiivisen hoidon perusopetuksen aloittaminen sairaalan yhteydessä toimivassa sairaanhoitajaoppilaitoksessa, hoidossa tarvittavien välttämättömien lääkkeiden saatavuuden turvaaminen/saatavuusongelmien syiden tunnistaminen sekä palliatiivisen yksikön kunnostaminen ja varustaminen sairaalan yhteyteen. Suunnitteilla on 4-6 vuodepaikan osasto sekä toimistotilat tarvikkeineen. Toimiston varustamisen yhteydessä tavoitteena on myös henkilökunnan tietoteknisen osaamisen vahvistaminen ja potilasrekisterin ja tilastoinnin kehittäminen.

Artikkeleita

Sustainability of Palliative Care in a Rural Hospital in Tanzania: A Longitudinal and Prospective 4-Year Study. Pöyhiä, R., Mwalumuli, E., Mtega, A. ja Vegula, J. J Palliat Care 2020 Jul;35(3):192-198. doi: 10.1177/0825859719892083. Epub 2020 Jan 23.

Palliative Care Volunteers Have High Workload but No Burnout: A Questionnaire Survey from Tanzania. Pöyhiä, R., Jaatinen, A., Niemi-Murola, L., Mtega, A., Mpomilwa, G. ja Mmbando, P. J Palliat Med 2019 May;22(5):493-499. DOI: 10.1089/jpm.2018.0246. Epub 2019 Jan 7.

Palliatiivisen hoidon tutkimuskenttä Tansaniassa. Pöyhiä, R. Kristillinen Lääkärilehti 2020;1:18

Palliatiivista hoitoa Tansaniassa. Pöyhiä, R. Finnanest 2017; 50 (4):281-285 (http://www.finnanest.fi/files/poyhia_palliatiivista.pdf)

Kuulumisia

VUOSI 2019

Kehittämishankkeen vuosiraportti 2019

Matkaraportti Tapio Pitkänen

Kuulumisia kentältä. Maijanen, S. ja Nokso-Koivisto, K. Kristillinen Lääkärilehti 2019;3;9

Kolme itämaan viisasta tietäjää kaukomailla. Pöyhiä, R., Heinonen, T. ja Kulvik, M. Kristillinen Lääkärilehti 2019;1;8-9

VUOSI 2018

Kehittämishankkeen vuosiraportti 2018

Matkaraportti Tapio Pitkänen ja Taisto Räsänen

Mitä tuella voi saada aikaan. Maijanen, S. Kristillinen Lääkärilehti 2018;1;4-7

VUOSI 2017

Kehittämishankkeen vuosiraportti 2017

Matkaraportti Reino Pöyhiä

Siunausta ja niukkuutta: Ilembulassa voidaa hyvin. Pöyhiä, R. Kristillinen Lääkärilehti 2017;4:4-7

Uusi lukuvuosi alkamassa. Maijanen, S. (2017). Kristillinen Lääkärilehti 2017;3:4-6

Sen voi tehdä toisinkin – sydämellä. Aida Mtegan haastattelu. Maijanen, S. Kristillinen Lääkärilehti 2017;2:4-6

Ilembulaan valmistui uusi palliatiivisen hoidon rakennus. Pitkänen, T. Kristillinen Lääkärilehti 2017;2:10-11

Terveisiä Ilembulasta. Tiivistelmä Tapio Pitkäsen ja Reino Pöyhiän matkaraportista. Maijanen, S. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:12-13

VUOSI 2016

Kehtittämishankkeen vuosiraportti 2016

Matkaraportti Reino Pöyhiä

Osa unelmaa? Maijanen, S. Kristillinen Lääkärilehti 2016;4:5-7

Vielä tämän(kin) kerran. Lind, E. Kristillinen Lääkärilehti 2016;3;5-8

Taaksepäin katsoen – ja vähän tulevaankin. Lind, E. Kristillinen Lääkärilehti 2016;2;4-7

 

AIEMMAT VUODET

Kehittämishankkeen vuosiraportti 2015

Matkaraportti 2015 Reino Pöyhiä

Kehittämishankkeen vuosiraportti 2014

Matkaraportti 2014 Reino Pöyhiä

Matkaraportti 2014 Anna Numminen

Palliatiivinen hanke käynnistyy sekä muuta ajankohtaista ’kehy’-rintamalta. Lind, E. Kristillinen Lääkärilehti 2014;1,8-11

Ilembulan palliatiivisen hoidon kehittämishanke, esittely. Lind, E.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This