Suomen Kristillinen Lääkäriseura

Tervetuloa mukaan:

Juhlavuoden suunnittelu jatkuu 28.9.2023

Turvallista syntymäpäivää

Jotta useammat lapset voisivat tulla
Nepalissa turvallisesti maailmaan, keräämme
varoja Tansenin sairaalan synnytysosaston
laajentamiseen ja ultraäänilaitteen
hankkimiseksi Okhaldhungan sairaalalle.

Lataa lahjoitusohje tästä.

Kiinni elämään

Nepalin 23600 selkäydinvammaisesta suurin
on työikäisiä perheellisiä. Kuntoutuksella ja
yhteisöjä rakentamalla vammat eivät enää
estä heitä toimimasta perheissään ja
yhteisöissään.

Tue Access and Inclusion -kuntoutushanketta
Nepalissa, lataa lahjoitusohje tästä.

Päivä kerrallaan

Jotta perheillä olisi varaa ruokaan ja
koulutukseen eikä kenenkään tarvitsisi pelätä
väkivaltaa, keräämme varoja
päihdekeskustoiminnan käynnistämiseen ja
päihdekuntoutuskoulutuksen järjestämiseen
Tansenissa, Nepalissa.

Tue kristillistä päihdetyötä Nepalissa,
lataa lahjoitusohje tästä.

Katastrofiapua

Jotta useampi ihminen saisi tarvitsemansa
terveydenhoidon ja lääkityksen, keräämme
varoja lääkkeiden ja lääkinnällisten
tarvikkeiden hankkimiseksi katastrofialueille.

Tue katastrofialueiden terveydenhoitoa,
lataa lahjoitusohje tästä.

Koulutusta

Jotta useampi seuran nuori jäsen kokisi
käytännössä, mitä on terveydenhuolto ja
terveyslähetystyö kehittyvissä maissa,
keräämme varoja matka-apurahoja varten.

Tue tutustumista terveyslähetystyöhön,
lataa lahjoitusohje tästä.

Ajankohtaista

”Access and Inclusion” – paljon on saatu aikaan

”Access and Inclusion”-hankkeessa vahvistetaan Surkhetin alueella vammaisten henkilöiden kokonaisvaltaista kuntoutumista työllistymiseen ja täyteen osallisuuteen saakka. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yli 130 vammautunutta henkilöä on päässyt kuntoutuksen piiriin.

lue lisää

Tapahtumat

syyskuu, 2023

LUE UUSIN LEHTI

Kristillinen Lääkärilehti 2023-01

Suomen Kristillinen Lääkäriseura

Toimimme kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä. Käsittelemme lääkärintointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa ja osallistumme lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com