Psykiatriaa Tansanian maaseudulla 2001-2014

Yhteistyösairaalat

  • Ilembula Lutheran Hospital, Itete Lutheran Hospital, Matema Lutheran Hospital, Mchukwi Mission Hospital

Mitä tavoiteltiin?

Hankkeen tavoitteena oli psykiatristen ja epilepsiapotilaiden parempi hoito Tansaniassa. Tähän pyrittiin

  • Kehittämällä ja tukemallaa kohdesairaaloiden psykiatrisia ohjelmia
  • Varmistamalla välttämättömien psykiatristen ja epilepsia-lääkkeiden saatavuus
  • Henkilökunnan jatkokoulutuksella
  • Tukemalla psykiatrista kyläklinikkatoimintaa yhteistyösairaaloiden kohdealueilla

Työn painopiste oli koulutuksessa ja resurssoinnissa. Hankkeen aikana

  • järjestettiin vuosittaiset psykiatriset seminaarit 2001-2014; suomalaiset erikoislääkärit olivat luennoitsijoina yhdessä tansanialaisten asiantuntijoiden kanssa.
  • tuettiin sairaaloiden kyläklinikkatoimintaa tuettiin mm. avustamalla henkilöstö- ja kuljetuskustannuksissa
  • Vvosina 2009-2013 yhteistyösairaaloiden mielenterveystyöstä vastaavalla henkilökunnalla oli mahdollisuus neljän viikon mittaisiin työssä oppimisjaksoihin Lutindin mielisairaalassa
  • tuettiin lääkehuoltoa psykiatristen ja epilepsialääkkeiden osalta.

Hanke jatkui vuoden 2014 loppuun aiemmilta vuosilta siirtyneellä hankerahoituksella.

Hankkeen jälkeen

Mchukwin sairaala on jatkanut aktiivisti ympäristössään olevien yksiköiden ohjausta. Toimintaa on tuettu mm. seuran keräämin lahjoitusvaroin.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This