Yhteistyötä Tansaniassa

 

Seuran jäseniä on toiminut seuran perustamisesta lähtien lähetyslääkäreinä Tansaniassa. Tansanialaisten sairaaloiden kanssa on tehty yhteistyötä 1980-luvulta lähtien. Tätä yhteistyötä on tehty niin syrjäytymisvaarassa olevien potilaiden tilanteen parantamiseksi kuin myös sairaaloiden toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Tässä tämänhetkiset keskeisimmät asiat:

1. Palliatiivisen hoidon kehittäminen
Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan Tansaniassa parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoa. Tähän potilasryhmään kuuluvat esim. HIV-potilaat. Nämä potilaat kohtaavat usein hyljeksintää ja heidät suljetaan usein yhteiskunnan ulkopuolelle. Seura tukee Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan kehittämistä.

2. Mielenterveystyö
Tansanialaisen mielenterveystyön suurimpia ongelmia ovat ammatillisen osaamisen puute, mielenterveydenhäiriöihin liittyvät ennakkoluulot ja sairaaloiden ja muiden hoitopaikkojen resurssien puute. Seura on ollut mukana kehittämässä alan ammattilaisten osaamista.

3. Terveydenhuollon tietojärjestelmät
Terveydenhuollon henkilökunnalla Tansaniassa on ollut suuria odotuksia tietojärjestelmiltä arjen helpottajina. On odotettuu, että potilaan historia olisi tiedossa potilaan tullessa vastaanotolle, että apteekin lääkevarastokirjanpidon vuoksi lääkkeet eivät olisi lopussa ja että laboratoriotiedot olisivat kätevämmin saatavilla.

Tietojärjestelmät voivat myös tukea terveydenhuollon hallintoa. Niillä voidaan tuottaa ajantasaista tietoa resurssien ohjaamiseen ja tehdä terveydenhuollon hallintoa läpinäkyväksi. Luotettava, helppokäyttöinen terveydenhuollon tietojärjestelmä voi tarjota oikeampaa ja ajantasaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Yhtenä pullonkaulana tietojärjestelmien käyttöönotolle on ollut osaamisen puute, oli sitten kyse terveydenhuollon henkilöstöstä, päättäjistä eri tasoilla, Alan osaamisessa on ollut puutteita niin terveydenhuollon henkilöstössä, päättäjillä, tutkijoilla ja yrittäjillä. Seura on ollut mukana kehittämässä niin sairaaloiden, päätöksen tekijöiden, tutkijoiden kuin myös kehittäjien ja yrittäjien alan osaamista.

4. Sairaaloiden toimintaedellytykset
Tansanialaisilla sairaaloilla on paitsi pulaa lääkkeistä, tarvikkeista ja laitteista, myös esimerkiksi sähköstä. Seuran tuella on hankittu yhteistyösairaaloille mm.

 • lääkkeitä
 • erilaisten laitteita, esim. silmämikroskoopit ja UÄ-laite
 • vene hankkimiseen kiertävää milenterveystyötä varten
 • tietokoneita sairaaloihin

Lisäksi seura on tukenut henkilökunnan koulutusta ja erikoistuvien lääkäreiden oöpintoja.

 

YHTEISTYÖSAIRAALOITA

 • Ilembula Referral Hospital – palliatiivisen toiminnan kehittäminen
 • Mchukwi Mission Hospital – mielenterveystyön kehittäminen
 • Itete Lutheran Hospital – sairaalan toiminnan kehittäminen
 • Matema Lutheran Hospital
 • Muhimbili National Hospital

Tietojärjestelmäosaamiseen liittyviä yhteistyökumppaneita

 • University of Dar es Salaam
 • Association of Private Health Facilities in Tanzania
 • Christian Social Services Commission
 • Tanzanian Occupational Health Services
 • Nelson Mandela African Institution of Science and Technology
 • Luico / Evangelical Lutheran Church in Tanznaia
 • Arusha Lutheran Medical Centre

 

Palliatiivisen toiminnan kehittäminen Ilembulassa.

Melenterveystyön edistäminen Ilembulassa, Itetessä, Matemassa ja Mchukwissa.

Terveydenhuoltotietojärjestelmien osaamisen kehittäminen Tansaniassa

Tue yhteistyösairaaloitamme lahjoituksin

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This