Nepalissa

Seura on tehnyt pitkään Nepalissa yhteistyötä paikallisten sairaaloiden kanssa. Tämänhetkiset keskeisimmät asiat

1. selkäydinvammapotilaiden ja leprapotilaiden hoidon kehittäminen ja tukeminen
Nepalissa onnettomuuksien aiheuttamat selkäydinvammat ovat huomattavasti ytleisempiä kuin Suomessa: yleisyys on kolminkertaisia ja potilasmäärät 16-kertaisia Suomeen verrattuna. Tavallisimmin näitä vammoja saadaan maanviljelystyössä ja liikenteessä kolareissa.

Selkäydinvammasta kärsivien nepalilaisten leimana on uysein ”perheensä hylkäämä” – kyvyttömyys osallistua arjen pyörittämiseen sulkee ulos perheestä ja yhteiskunnasta. Seura on tehnyt vuodesta 2010 lähtien yhteistyötä Green Pastures -sairaalan kanssa näiden potilaiden hoidon kehittämiseksi ja heidän syrjäytymisensä lievittämiseksi.

2. ortopedisen työn kehittäminen

Lonkka- ja polvinivelten hankalaa oireista nivelrikkoa on jo nuorilla aikuisilla useimmiten johtuen edeltävästä murtumasta. Lisäksi reisiluunpään luukuoliot on kohtuullisen yleisiä ja ne johtavat nopeaan nivelen kulumiseen. Luukuolio on usein seurausta kortisonin käytöstä. Kortisonia käytetään hyvin yleisesti Nepalissa kipulääkkeenä. Raskas kuormittava työ kuluttaa niveliä ja tämä näkyy jo keski-ikäisillä. Tekonivelleikkauksiin hakeutuminen on yleensä ollut mahdollista vain varakkaille suuremmissa kaupungeissa. Tansenissa olemme voineet työjaksojeni aikana tarjota leikkauksia myös varattomille. Tämä on ollut mahdollista lahjoitusvaroin ja erään säätiön lahjoitusten turvin. Niimpä nämä aikaisemmin pyörätuolilla tai hankalasti bambu-kepin kanssa liikkuneet saavat takaisin liikuntakykynsä ja pääsevät takaisin työelämään.

Tansenissa Nepalissa potilaiden hoitolinjan sanelee pitkälti raha. Varaton murtumapotilas, jonka hoito korvataan paikallisen sosiaalityöntekijän suorittaman tarkan selvityksen jälkeen lahjoitusvaroin, -ei voi odottaa saavansa “luksus-hoitoa” kuten ydinnaulaa vaan hän saa tyytyä murtuman levytykseen. Pitkälle edennyttä syöpää sairastavan potilaan murtumaa ei hoideta. Lahjoitusvarat riittävät hädintuskin “perusterveiden” hoitamiseen. Kaularangan murtumapotilaat hoidetaan kallovedossa. Omaiset kuskaavat huonon ennusteen potilaat kesken hoidon kotiin kuolemaan. Tämä tehdään potilaan omasta pyynnöstä, kun hän ei halua olla suvulleen taloudellisena taakkana.

Ortopedi Maarit Valkealahti on käynyt Tansenin sairaalassa Nepalissa auttamassa ja opettamassa paikallisia ortopedejä vuodesta 2014. Hän on myös kerännyt lahjoituksina sairaalalle näiden leikkaustoiminnassa tarvitsemiaan tarvikkeita.

3. päihdeongelmaisten kuntoutuksen kehittäminen

Päihteiden käyttö on Nepalissa melko yleistä: alkoholi on halpaa ja sitä myydään ilman ikärajoituksia, Kulttuurisista syistä alkoholin käyttöä ei pidetä yleensä ongelmana. Ongelmakäyttäjien määrä vaihtelee alueittain ja kansanryhmittäin, esim.  perusterveydenhuollon potilaista n. 20 %:lla on raportoitu olevan alkoholiongelma  ja Tansenin sairaalan kokemuksen muaan sairaalahoidossa n. 40 %:lla jonkinlainen ongelma.

Päihteiden käyttö heijastuu käyttäjän itsensä terveyteen: on alueita, joissa valtaosa miehistä kuolee alkoholin väärinkäyttöön alle 40-vuotiaana. Mutta se vaikuttaa myös perheeseen: lapset eivät pääse kouluun ja elävät puutteessa, kun jompikumpi vanhemmista tai kummatkaan vanhemmista eivät  pysty huolehtimaan perheen elatuksesta. Yli puolet nepalilaisista naisista on kokenut parisuhdeväkivaltaa – suurimmassa osassa syynä on alkoholin käyttö.

Nepalista puuttuu maan kattava päihdeongelmaisten hoitojärjestelmä ja päihdetyöntekijöiden koulutusohjelma.

Tansenin päihdetyöhön tähtäävien vapaaehtoisten ryhmä on käynnistämässä päihdetyötä seuran tuella. Yhteistyötä tehdään Tansenin sairaalan kanssa.

YHTEISTYÖSAIRAALOITA

Green Pastures Hospital – selkäydinvammapotilaiden ja leprapotilaiden hoitaminen
United Mission Hospital Tansen – ortopedinen toiminta ja alkoholistien kuntoutus
United Mission Hospital Okhaldhunga – koronapotilaiden hoitaminen

Selkäydinvammapotilaiden hoidon kehittäminen

Ortopedisen toiminnan kehittäminen, Maarit Valkealahden matkablogi

Tue yhteistyösairaaloitamme lahjoituksin

 

 

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com