Terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisen kehittämistä Tansaniassa

Kristillisten kirkkojen ja järjestöjen sairaalat vastaavat merkittävästä osasta terveydenhuoltoa Tansaniassa, yksin Evangelical Lutheran Church in Tanzanian (ELCT) osuudeksi arvioidaan n. 15%. Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttö tansanialaisissa sairaaloissa on vielä vähäistä . ELCT käynnisti useita vuosia sitten avoimeen lähdekoodiin perustuvan sairaalatietojärjestelmän kehittämisen sekä hallinnon että potilastyön käyttöön tukemaan yksittäisiä terveydenhuollon palvelujen tuottajia, ensisijaisena kohteenaan kirkon omat sairaalat. Järjestelmää on pilotoitu muutamissa kirkon sairaaloissa, ja ELCT onkin yksi hankkeen pääyhteistyökumppaneista.

Tansanian terveysministeriö on linjannut terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi. Tansanian ICT hankkeiden 2015-2021 tarkoituksena oli

  • määritellä vaatimukset tietojärjestelmälle ja evaluoida tarjolla olevia järjestelmiä. Evaluaation perusteella partnerit voivat valita järjestelmän,
  • tukea sekä terveydenhuoltoa ottamaan käyttöön terveydenhuollon tietojärjestelmiä että koulutetaan järjestelmien toteuttajia kehittämään avoimeen lähdekoodiin perustuvia sairaalatietojärjestelmiä ja ylläpitämään niitä kustannustasolla, jonka sairaalat kestävät. Tavoitteena on myös luoda paikallista yrittäjyyttä kouluttamalla alan osaajien valmiuksia tarjota palveluitaan sairaaloille.

Hankkeen aikana

  • päättäjä-ryhmässä koottiin ”tiekarttaa”, jonka avulla eri tahot voivat parantaa terveydenhuollon tietojärjestelmien valinta- ja käyttöönottoprosessia ja opinnäytetyönä web-pohjainen ohjeistus
  • kehittäjäryhmässä tehtiin vertailu Tansaniassa käytettävissä olevista terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja väitöskirjana selvitys lohkoketjuihin perustuvan tietojen jakamisen turvallisuudesta aj opinnäytetyönä koottiin ohjeistus tietojärjestelmien vertailusta valinnan aikana.
  • käyttäjäryhmässä selvitettiin mm. sitä, kuinka hyvin terveydenhuollon henkilökunta osaa käyttää tietojärjestelmiä ja millaisia asioita tulisi ottaa huomioon henkilökunnan näkökulmasta huomioon , kun tietojärjestelmiä valitaan
  • sairaalaryhmässä selviteltiin, miten laitteisto-, sähkö- ja internetongelmia voidaan ratkoa
  • tutkijaryhmässä tehtiin erilaisia tietojärjestelmien arviointiin, käyttöön otton ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä asioita
  • yhteistyökumppanit selvittivät, millaisia järjestelmiä tarvitaan useamman sairaalan yhteisen tiedonkeruun pohjaksi, millaisia tietotekniä ratkaisuita tarvitaan sairaaloiden ja keskusohjelmien väiin ja miten NFC-tekniikkaa voi hyödyntää potilaiden tunnistamisessa

 

HANKKEEN JÄLKEEN

Hankkeen aineisto on luettavissa osoitteessa ehealthworld.or.tz

 

HANKEKUULUMISIA

VUOSI 2021

Covid19-pandemia yllätti – eHealth-tiimi ei lannistunut.
Sanna laaja, Kristina Nokso-Koivisto. Kristillinen Lääkärilehti 2021;3:12-13

Sairaaloiden liiketoimintatiedon hyödyntämionen – eHealth Tansania -hanke etäkouluttaa.
Auvo Finne. Kristillinen Lääkärilehti 2021;3:16-17.

Sairaaloiden liiketoimintatiedon hyödyntäminen. eHealth-Tansania hanke etäkouluttaa.
Finne, A., Nykänen, P., Mursu, A., Haukka, J., Laaja, S. ja Nokso-Koivisto, K. Kristillinen Lääkärilehti 2021;3:16-17

Tiedonkeruulla laadukkaampaa terveydenhuoltoa Tansaniassa. APHFTA-organisaatio tukee Tansanian sairaaloita digitalisaatiossa eHealth-hankkeessa.
Manyalla, I.J. Kristillinen Lääkärilehti 2021;2:18-20.

 

VUOSI 2020

Koronapandemia ja eHealthin uudet avaukset.
Nokso-Koivisto, K. ja Maijanen, S. Kristillinen Lääkärilehti 2020;4;12-13

eHealth-hanke edelleen koronan varjossa.
Nokso-Koivisto, K. Kristillinen Lääkärilehti 2020;3;3

eHealth-hankkeessa vuonna 2019 toteutuneet tehtävät ja tutkimukset.
Nokso-Koivisto, K. Kristillinen Lääkärilehti 2020;2;4-5

eHealth kuulumisia.
Kristillinen Lääkärilehti 2020:1:4-5

VUOSI 2019

Menestystä eHealth-hankkeeseen liittyvissä opinnoissa.
Kristillinen Lääkärilehti 2019;4:7

Tutkimus: Terveydenhuollon ammattilaisten eHealth-kompetenssit yksityisillä terveysasemilla Tansaniassa.
Laitinen, A. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;3:12-13

Kuulumisia kentältä: eHealth – tutkimustuloksista käytännön sovevlluksiin.
Maijanen, S. ja Nokso-Koivisto, K. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;3:9

eHealth-hanke kävi tutustumassa Viron järjestelmiin.
Tolvanen, I,  (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;2:4-6

Kolme itämaan viisasta tietäjää kaukomailla.
Pöyhiä, R., Heinonen, T. ja Kulvik, M. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;1:8-9

VUOSI 2018

A trip to Finland.
Boniphace, F. ja Mkonyi, L. (2018). Kristillinen Lääkärilehti 2018;4:14-15

eHealth hankkeen työryhmät esittäytyvät.
Kristillinen Lääkärilehti 2018;3:4-6

Paremman tietosuojan ja tiedonkulun puolesta.
Maijanen, S. ja Betuel, S., Wambura, W. ja Machuve, D. (2018).  Kristillinen Lääkärilehti 2018;2:6-7

Mitä tuella voi saada aikaan.
Maijanen, S. (2018).  Kristillinen Lääkärilehti 2018;1:4-7

VUOSI 2017

Kurkistus seuran eHealth-hankkeeseen.
Mursu, A. (2017). Kristillinen Lääkärilehti 2017;4:10-11

SKLS:n eHealth-hanke etenee. Kick-off Tansaniassa lokakuussa 2017.
Nokso-Koivisto, K. (2017). Kristillinen Lääkärilehti 2017;3:7-8

eHealth-hankkeen evaluointitutkimus Tansaniassa.
Nykänen, P. (2017).  Kristillinen Lääkärilehti 2017;2;7-8

Kohti tansanialaisia terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Haastateltavana Kristina Nokso-Koivisto.
Maijanen, S. (2017).  Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:14-18

Vanhempaa aineistoa

Vuosiraportit 2015, 2016
Hankematka 4.-21.3.2015

ARTIKKELEITA JA RAPORTTEJA

Laitinen, A., Koivu, A. (2021). Technical Report: Healthcare Workers’ eHealth Competences in Private Health Centres in Urban Tanzania. Unoiversity of Tampere, Faculty of Social Sciences, Global Health and Development Unit.

Laitinen, A., Koivu, A., Nykänen, P. ja Kimaro, H. (2020). Healthcare Workers’ eHealth Competences in Private Health Centres in Urban Tanzania. Journal of Health Informatics in developing  countries, 2020, 14(1). http://www.jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/249

Laitinen, A., Kerenge, Koivu, A. (2020). Report of User Experiences of GoTHOMIS, Care2x and AfyaPro

Finne, A. (2018). Report on the comparison of GoTHOMIS, Care2x and AfyaPro hospital information systems in Tanzania – Technical aspects

Betuel, S., Machuve, D., Kalegele, K. (2017)An Experiment to Analyze Performance of Virtual Private Network Approach to Information Exchange between Health Facilities. Applied medical informatics 39(1-2), 2017, 21-29

Wambura, W.M., Machuve, D. ja Nykänen, P. (2017). Development of Discharge Letter Module onto a Hospital Information System. Journal of Health Informatics in Developing Countries, 2017; 11(2).

Betuel, S., Wambura, W., Bairi, N.B., Makuru, P., Michael, B., Mzava, K., Sam. A., Kalegele, Mahundi, M., Machuve, D., Elisante, M., Kimollo, P. ja Nykänen, P. (2017). Report on a Preliminary Evaluation Study of User Experiences with Health Information Systems

 

OPINNÄYTETÖITÄ JA VÄITÖSKIRJOJA

Budde, J. (2021). Improving Healthcare Efficiency and Reliability in Tanzania with Mobile Devices University of Tampere, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, M.Sc. Thesis.

Kombe, C. (2020).  A Secure and Interoperable Blockchain-Based Information Sharing system for Healthcare Providers in Developing Countries. Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Information and Communication Sciences and Engineering, Doctoral Dissertation.

Pelic, J.K. (2019). Selecting a hospital information system in a developing country: Assessment criteria and systems analysis.Technical University of Denmark, Department of Applied Mathematics and Computer Science, DTU Compute, Master Thesis

Peltola, J. (2019). On Adoption and Use of Hospital Information Systems in Developing Countries: Experiences of Health Care Personnel and Hospital Management in Tanzania. University of Tampere, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Master Thesis. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201912176976

Balakumar, V. (2019). Web-Based Guidelines and Standards for Integrated Health Facility Electronic Management Systems in TanzaniaUniversity of Southern Denmark, Master Thesis

Suomen Kristillinen Lääkäriseura
toimisto.skls(a)gmail.com

Share This