Syyskokouksen aineistoa intrassa

Hallituksen esityksiin ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista voi tutustua seuran intrassa.

Share This