Kristillisessä Lääkärilehdessä 3/2023 mm. pohdintaa omantunnon vapaudesta ja mitä tekoäly on

Kristillisessä Lääkärilehdessä 3/2023 on mm. seuraavat jutut

Raskaudenkeskeytyslaki muuttui – miten käy omantunnonvapauden? Puheenjohtajan palsta

No kokeillaan sitten sitä tekoälyä. Gastroenterologisen kirurgian ja akuuttilääketieteen EL Heidi Wikström pohtii algoritmeja ja muita tekoälyyn liittyviä asioita.

ICMDA:n 17. maailmankongressi Arushassa Tansaniassa. LL Kalle Mäki kertoo kuulumisia ICMDA:n maailmankogressista, joka pidettiin teemalla ””Serving with Love in a Hurting World”, Mt. 22:37-40.

Matkaraportit Tansanian ja Nepalin matkoilta

Toimintakertomus sadan vuoden takaa

Share This