Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

toimisto.skls(a)gmail.com

Puheenjohtaja
Markus Partanen

Sihteeri
Maarit Valkealahti

Pääkoordinaattori
Suvi-Tuuli Simojoki
paakoordinaattori.skls(a)gmail.com

Lähetyssihteeri
Sirpa Maijanen
toimisto.skls(a)gmail.com

Opiskelijatyö
Mikko Rinkinen
opiskelijavastaava(a)skls.fi

Webmaster
haetaan

 

SKLS:n laskutus

Paperiset laskut osoitteella
Suomen Kristillinen lääkäriseura ry
Aallon Oulu Oy
PL 169
90401 Oulu

Laskut sähköpostilla osoitteeseen
toimisto.skls(a)gmail.com

Laskut ja muu aineisto turvapostilla
Käytä tarvittaessa turvapostia. Linkki aukeaa uuteen ikkunaan, joka on turvallinen tapa toimittaa luottamuksellisia tietoja seuralle

Pankkiyhteys
Yleinen tilinumero FI65 8000 1500 0837 39

SKLS Facebookissa
https://fi-fi.facebook.com/suomenkristillinenlaakariseura/

Lahjoitukset lähetys- ja kehitysyhteistyölle
Lähetyslääkäritili FI57 8000 1100 6702 81 (käytä viitenumeroa kertomaan, mitä toimintaa haluat tukea):

Tukikohteitamme maasta riippumatta

 viite 1009: Missä tarve on suurin
mikä tahansa ajankohtainen tarve, myös katastrofit

viite 7003: Koulutustuki kehitys- ja lähetystyöhön
tuetaan seuran jäseniä heidän kouluttautuessaan lähetys- ja kehitysyhteistyöhön. Tukea voi saada paitsi matkustuskustannuksiin, myös etäkoulutukseen.

Tukikohteemme Tansaniassa

viite 1025: Psykiatriaa Tansanian maaseudulla
tuetaan mielenterveyden edistämistä Tansaniassa

viite 1180: Ilembulan sairaalan palliatiivisen toiminnan tukeminen, Tansania
tuetaan Ilembulan sairaalan palliatiivista toimintaa

viite 1216 Iteten sairaala, Tansania
tuetaan Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä

viite 2024: eHealth, Tansania
vahvistetaan tansanialaisten osaamista terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä kokoamalla omarahoitusosuutta eHealth, Tansania –hankkeeseen. 

Tukikohteemme Nepalissa

viite 1960: Green Pastures sairaala, Nepal
tuetaan Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita 

viite 5267 Rise and Walk – ortopediaa Tansenin sairaalassa Nepalissa
tuetaan Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittämistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa

viite 9014 murtumaleikkauksiin tarkoitettu porakone Tansenin sairaalaan
tuetaan Tansenin sairaalaa keräämällä varoja ortopedisissa leikkauksissa tarvittavaan uuteen porakoneeseen. Jos lahjoituksia kertyy enemmän kuin porakoneen hankintaan tarvitaan, varat käytetään muihin leikkaustarvikkeisiin.

Lupa RA/2020/832 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävillä varoilla on tarkoitus tukea ja edistää terveydenhuoltoa kehittyvissä maissa

 • tukemalla kehittyvien maiden terveydenhuoltoyksiköiden osaamisen lisäämistä sekä tukemaan
  yhteistyösairaaloiden laitehankinnoissa ja asiantuntija-avun hankkimisessa
 • tukemalla terveydenhuollon yhteistyökumppaneiden tutkimus- ja kehityshankkeita
 • tukemalla kehittyvien maiden vähäosaisten terveyspalveluita
 • tukemalla kehittyvien maiden yhteistyökumppaneita katastrofitilanteissa
 • tukemalla muita terveyslähetys- ja kehitysyhteistyökohteita
 • käyttämällä lahjoitusvaroja rahoitusta saavien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien
  kattamiseen ja rahoituksen hakemiseen
 • käyttämällä lahjoitusvaroja yhdistyksen omiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja niiden valmisteluun
 • käyttämällä lahjoitusvaroja yhdistyksessä toimivien henkilöiden terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
 • käyttämällä lahjoitusvaroja terveyslähetys- ja kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen

Lisäksi lahjoitusvaroja käytetään seuran tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen eri medioissa.