Muu toiminta

Ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden ja omien stipendiaattien lisäksi seura osallistuu terveyslähetykseen pitämällä lähetyksen ja kansainvälisen diakonian näkökulmaa esillä erilaisissa tilaisuuksissa.

  • Syys- ja kevätpäivien ohjelmassa on usein lähetysaiheinen osio. Kevätpäiville 2015 saamme vieraaksi tansanialaisen stipendiaattimme Manento Ernest Mtangon puolisoineen linkki kevätpäivien ohjelmaan ja/tai stipendiaattisivulle?
  • Lääkäripäivien aikana tammikuun alussa on jo kymmenien vuosien ajan järjestetty terveyslähetysaiheinen iltatilaisuus
  • Maailma Kylässä festivaaleille osallistumme toukokuussa esitelläksemme seuran terveyslähetyshankkeita jäsenkuntaamme laajemmalle yleisölle.
  • Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlilla olemme useana vuotena järjestäneet terveydenhuoltoväen rinnakkaistilaisuuden. Kesän 2015 Lähetysjuhlilla Rovaniemellä rinnakkaistilaisuudessa on esillä palliatiivisen hoidon kehittämishankkeemme Ilembulassa Tansaniassa.

Lisäksi seuramme tekee tarveharkintaisesti päätöksiä terveyslähetyksen tukemisesta monin eri tavoin. Tällaisista esimerkkejä ovat mm.

  • Veneen hankinnassa avustaminen Mateman sairaalaan Tansaniaan v. 2015. Vene mahdollistaa kyläklinikkakäynnit Njassa-järven rannalla sijaitseviin kyliin, jotka maitse ovat vaikeakulkuisten polkujen päässä hankalasti tavoitettavissa.
  • Apuraha lääkehankintoihin avustusmatkalle Dominikaaniseen tasavaltaan v. 2014 Lue lisää 3-4/14 jäsenlehdestä sivulta 14 eteenpäin
  • Tietokoneavustuksia tansanialaisiin yhteistyösairaaloihin
  • Sairaalatarvikkeita sisältäneiden konttien kuljetuskustannuksissa avustaminen v. 2012-2013. Lue lisää.

Merkittävä tuki on myös yksittäisille lääketieteen opiskelijoille tai lääkäreille myönnettävät matka-apurahat terveyslähetykseen tutustumista varten. Lue lisää matka-apurahoista. Muu toiminta rahoitetaan kokonaan lahjoitusvaroin. Poikkeuksena ovat matka-apurahat, jotka rahoitetaan vuotuisen talousarvion puitteissa seuran yleisistä varoista pääasiassa jäsenmaksutuotolla. Mikäli haluat osallistua taloudellisesti seuran terveyslähetystyöhön, se onnistuu helposti esimerkiksi säännöllisin kuukausilahjoituksin. Myös jokainen kertalahjoitus on tärkeä. Katso lisää tästä. Saamamme lahjoitukset käytämme viitteiden mukaisesti. Viitteellä 1009: ”Missä ’hätä’ on suurin (mikä tahansa ajankohtainen tarve)” tulleita lahjoitusvaroja käytetään sekä hankkeiden omavastuuosuuksiin että muuhun toimintaan. Seuran hallitus arvioi kaikki eri tahoilta tulevat avustusanomukset ja pyrkii päätöksissään siihen, että lahjoitetut varat käytetään kohdemaissa vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti.