eHealth - terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisen kehittämistä Tansaniassa

Kristillisten kirkkojen ja järjestöjen sairaalat vastaavat merkittävästä osasta terveydenhuoltoa Tansaniassa, yksin Evangelical Lutheran Church in Tanzanian (ELCT) osuudeksi arvioidaan n. 15%. Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttö tansanialaisissa sairaaloissa on vielä vähäistä . ELCT käynnisti useita vuosia sitten avoimeen lähdekoodiin perustuvan sairaalatietojärjestelmän kehittämisen sekä hallinnon että potilastyön käyttöön tukemaan yksittäisiä terveydenhuollon palvelujen tuottajia, ensisijaisena kohteenaan kirkon omat sairaalat. Järjestelmää on pilotoitu muutamissa kirkon sairaaloissa, ja ELCT onkin yksi hankkeen pääyhteistyökumppaneista.

Tansanian ICT hankkeen 2015 tarkoituksena on määritellä vaatimukset tietojärjestelmälle ja evaluoida tarjolla olevia järjestelmiä. Evaluaation perusteella partnerit voivat valita järjestelmän, jota hankkeen toteutusvaiheessa v. 2016 alkaen kehitetään, edellyttäen, että myös toteutusvaiheelle saadaan ulkoministeriön hanketuki. Tansanian terveysministeriö on linjannut terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi. Toteutettavassa tietojärjestelmien evaluoinnissa yhteensopivuus valtiollisen järjestelmän kanssa on yksi keskeinen kriteeri.

Hankkeen tavoitteena on tukea tansanialaisia yhteistyökumppaneita toimivan sairaalatietojärjestelmän valmiiksi saattamisessa tarjoamalla heille asiantuntija-apua tietojärjestelmän valitsemisessa, kehittämisessä, käyttöön otossa ja pilotoinnissa. Vuoden 2015 valmisteleva vaihe tuottaa tietoa olemassa olevista järjestelmistä sekä järjestelmälle asetettavista vaatimuksista eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, ja luo siten pohjan perustellulle valinnalle toteutusvaihetta varten. Kaikissa vaiheissaan hanke tarjoaa koulutusta paikallisille terveydenhuollon toimijoille ja ICT asiantuntijoille. Toteutusvaiheessa myös paikallisia yrittäjiä voidaan kouluttaa markkinoimaan ja toimittamaan valittua järjestelmää sairaaloille sekä kouluttamaan käyttäjiä. Projektia johtaa Kristina Nokso-Koivisto.

HANKEKUULUMISIA

VUOSI 2020

eHealth kuulumisia.
Kristillinen Lääkärilehti 2020:1:4-5

VUOSI 2019

Menestystä eHealth-hankkeeseen liittyvissä opinnoissa
Kristillinen Lääkärilehti 2019;4:7

Tutkimus: Terveydenhuollon ammattilaisten eHealth-kompetenssit yksityisillä terveysasemilla Tansaniassa.
Laitinen, A. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;3:12-13

Kuulumisia kentältä: eHealth – tutkimustuloksista käytännön sovevlluksiin.
Maijanen, S. ja Nokso-Koivisto, K. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;3:9

eHealth-hanke kävi tutustumassa Viron järjestelmiin.
Tolvanen, I,  (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;2:4-6

Kolme itämaan viisasta tietäjää kaukomailla.
Pöyhiä, R., Heinonen, T. ja Kulvik, M. (2019). Kristillinen Lääkärilehti 2019;1:8-9

VUOSI 2018

Tärkeimmät tulokset v. 2018, kts. tästä

A trip to Finland.
Boniphace, F. ja Mkonyi, L. (2018). Kristillinen Lääkärilehti 2018;4:14-15

eHealth hankkeen työryhmät esittäytyvät.
Kristillinen Lääkärilehti 2018;3:4-6

Paremman tietosuojan ja tiedonkulun puolesta. 
Maijanen, S. ja Betuel, S., Wambura, W. ja Machuve, D. (2018).  Kristillinen Lääkärilehti 2018;2:6-7

Mitä tuella voi saada aikaan.
Maijanen, S. (2018).  Kristillinen Lääkärilehti 2018;1:4-7

VUOSI 2017

Tärkeimmät tulokset v. 2017, kts. tästä

Kurkistus seuran eHealth-hankkeeseen. 
Mursu, A. (2017). Kristillinen Lääkärilehti 2017;4:10-11

SKLS:n eHealth-hanke etenee. Kick-off Tansaniassa lokakuussa 2017.
Nokso-Koivisto, K. (2017). Kristillinen Lääkärilehti 2017;3:7-8

eHealth-hankkeen evaluointitutkimus Tansaniassa.
Nykänen, P. (2017).  Kristillinen Lääkärilehti 2017;2;7-8

Kohti tansanialaisia terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Haastateltavana Kristina Nokso-Koivisto.
Maijanen, S. (2017).  Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:14-18

 

Vanhempaa aineistoa

Vuosiraportit 2015, 2016
Hankematka 4.-21.3.2015
Hankehakemus 2014
Hankevalmistelumatkan raportti 2013

 

ARTIKKELEITA JA RAPORTTEJA

Laitinen, A., Koivu, A., Nykänen, P. ja Kimaro, H. (2020). Healthcare Workers’ eHealth Competences in Private Health Centres in Urban Tanzania. Journal of Health Informatics in developing  countries, 2020, 14(1). http://www.jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/249

Peltola, J. (2019). On Adoption and Use of Hospital Information Systems in Developing Countries: Experiences of Health Care Personnel and Hospital Management in Tanzania. University of Tampere, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Master Thesis. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201912176976

Pelic, J.K. (2019). Selecting a hospital information system in a developing country: Assessment criteria and systems analysis. University of Southern Denmark, Master Thesis  

Balakumar, V. (2019). Web-Based Guidelines and Standards for Integrated Health Facility Electronic Management Systems in Tanzania. University of Southern Denmark, Master Thesis 

Wambura, W.M., Machuve, D. ja Nykänen, P. (2017). Development of Discharge Letter Module onto a Hospital Information System. Journal of Health Informatics in Developing Countries, 2017; 11(2). (http://jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/168)

Betuel, S., Wambura, W., Bairi, N.B., Makuru, P., Michael, B., Mzava, K., Sam. A., Kalegele, Mahundi, M., Machuve, D., Elisante, M., Kimollo, P. ja Nykänen, P. (2017). Report on a Preliminary Evaluation Study of User Experiences with Health Information Systems

 

Project flow chart
Vierailulla NM-AIST:ssa keväällä 2013
Vierailulla USMD:ssä. Suomesta hankesuunnittelumatkalla Martti Kulvik, Kristina Nokso-Koivisto ja Anna Numminen.
Partners and collaborators