Psykiatriaa Tansanian maaseudulla

Yhteistyösairaalat

  • Ilembula Lutheran Hospital, Itete Lutheran Hospital, Matema Lutheran Hospital, Mchukwi Mission Hospital

Pitkän aikavälin tavoite

  • Psykiatristen ja epilepsiapotilaiden parempi hoito

Välittömät tavoitteet

  • Kehittää ja tukea kohdesairaaloiden psykiatrisia ohjelmia
  • Varmistaa välttämättömien psykiatristen ja epilepsia-lääkkeiden saatavuus
  • Henkilökunnan jatkokoulutus
  • Tukea psykiatrista kyläklinikkatoimintaa yhteistyösairaaloiden kohdealueilla

Toimenpiteet

  • Vuosittaiset psykiatriset seminaarit 2001-2014; suomalaiset erikoislääkärit olivat luennoitsijoina yhdessä tansanialaisten asiantuntijoiden kanssa.
  • Sairaaloiden kyläklinikkatoimintaa tuettiin mm. avustamalla henkilöstö- ja kuljetuskustannuksissa
  • Vuosina 2009-2013 yhteistyösairaaloiden mielenterveystyöstä vastaavalla henkilökunnalla oli mahdollisuus neljän viikon mittaisiin työssä oppimisjaksoihin Lutindin mielisairaalassa
  • Tuettiin lääkehuoltoa psykiatristen ja epilepsialääkkeiden osalta.

Hanke jatkui vuoden 2014 loppuun aiemmilta vuosilta siirtyneellä hankerahoituksella.