Palliatiivinen hanke

Ilembulan sairaalalla ja SKLS:llä on pitkä yhteistyöhistoria mm. kaikkiaan 14 vuotta jatkuneen psykiatriahankkeen kautta. Aloite yhteistyöstä palliatiivisen hoidon alueella oli ensimmäisen kerran esillä jo syksyllä 2011. Tuolloin SKLS myönsi 3000 euron kertalahjoituksen Ilembulan palliatiivisen tiimin kotikäyntityölle. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen jatkui. Noin vuotta myöhemmin, marraskuussa 2012, toteutettiin UM:n tuella rahoitettu hankesuunnittelumatka Ilembulaan. Matkaohjelmaan kuului myös Mufindin alue, joka kuitenkin myöhemmissä suunnitelmissa jätettiin hankkeen ulkopuolelle.

Hankkeelle haettiin UM:n rahoitusta aluksi vain yhdelle vuodelle (2014) mm. siksi, että Ilembulan sairaalan taloudellinen tilanne oli vaikea ja pitkän aikavälin suunnitelmien tekeminen sen vuoksi hankalaa. Ensimmäisen hankevuoden aikana sairaalan asema vahvistui, kun jo vuosia aiemmin päätetty Tansanian valtion tuki sille alkoi käytännössäkin toteutua ja sairaalasta tuli uuden Wang’ingomben läänin keskussairaala. Myös suunnitelmia palliatiivisen hoidon kehittämiseksi saatiin tarkennettua. Keväällä 2014 hankkeelle haettiin jatkoa vuosiksi 2015-2017.

Hankkeen tavoitteena on mahdollisimman kivuttoman ja mielekkään elämän loppuajan turvaaminen kohdealueen parantumattomasti sairaille vahvistamalla sairaalan ja sen yhteydessä toimivan kotikäyntityön tiimin sekä henkilökunnan palliatiivisen hoidon osaamista ja muita toimintaedellytyksiä.

Hankkeen keskeisimpiä toimintoja ovat sairaalan yhteydessä toimivan palliatiivisen ja kotihoidon tiimin vahvistaminen (jatkokoulutus sekä uusien toimijoiden rekrytointi ja koulutus, kotikäyntityön taloudellisten resurssien turvaaminen), sairaalan henkilöstön koulutus palliatiivisesta hoidosta, palliatiivisen hoidon perusopetuksen aloittaminen sairaalan yhteydessä toimivassa sairaanhoitajaoppilaitoksessa, hoidossa tarvittavien välttämättömien lääkkeiden saatavuuden turvaaminen/saatavuusongelmien syiden tunnistaminen sekä palliatiivisen yksikön kunnostaminen ja varustaminen sairaalan yhteyteen. Suunnitteilla on 4-6 vuodepaikan osasto sekä toimistotilat tarvikkeineen. Toimiston varustamisen yhteydessä tavoitteena on myös henkilökunnan tietoteknisen osaamisen vahvistaminen ja potilasrekisterin ja tilastoinnin kehittäminen.

Ilembulan sairaalan palliatiivisen hoidon kehittämishanke, Tansania (Powerpoint-esitys)

Hankehakemukset ja strategiset suunnitelmat

Jatkohakemus 2014
Vuosiraportit 2015, 2016
Strategiat
– Improving Palliative Care in Ilembula Lutheran Hospital 2015-2017
– LFA_Improving Palliative Care in ILH 2015-2017

Hankehakemus 2013
Vuosikertomus 2014
Strategiat
– ILEMBULA – strategic plan 2012-2017

Matkaraportit

Heiro & Kynsilehto 2012 * Pöyhiä 2014 * Numminen 2014 * Pöyhiä 2015 * Pöyhiä 2016 * Pöyhiä 2017

Lehtijuttuja

Pöyhiä, R. (2017). Palliatiivista hoitoa Tansaniassa. Finnanest 2017; 50 (4):281-285 (http://www.finnanest.fi/files/poyhia_palliatiivista.pdf)

Pöyhiä, R. (2017). Siunausta ja niukkuutta: Ilembulassa voidaa hyvin. Kristillinen Lääkärilehti 2017;4:4-7

Maijanen, S. (2017). Uusi lukuvuosi alkamassa. Kristillinen Lääklärilehti 2017;3:4-6

Maijanen, S. (2017). Sen voi tehdä toisinkin – sydämellä. ASida Mtegan haastattelu. Kristillinen Lääkärilehti 2017;2:4-6

Pitkänen, T. (2017). Ilembulaan valmistui uusi palliatiivisen hoidon rakennus. Kristillinen Lääkärilehti 2017;2:10-11

Maijanen, S. (2017). Terveisiä Ilembulasta. Tiivistelmä Tapio Åitkäsen ja Reino Pöyhiän matkaraportista. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:12-13

Maijanen, S. (2016). Osa unelmaa? Kristillinen Lääkärilehti 2016;4:5-7