Green Pastures

Vuodesta 2010 alkaen SKLS:llä on ollut yhteistyökumppanina Nepalissa INF-Nepalin Green Pastures –sairaala ja kuntoutuskeskus.

Ensimmäinen yhteistyöhanke oli sairaalan kehittämishanke, joka suunniteltiin alun perin vuosille 2010-2012. Edelliseltä vuosilta siirtyneellä rahoituksella hanke jatkui kuitenkin vuoden 2014 loppuun. Hanke on nyt päättynyt, mutta yhteistyö jatkuu uudemman, selkäydinvammaishankkeen myötä.

Selkäydinvammaisten kuntoutuspalvelujen kehittämishanke alkoi vuonna 2013. Siinä yhteistyökumppaneina ovat Green Pastures –sairaala ja kuntoutuskeskus sekä Partnership for Rehabilitation (PFR).

Hanke on vammaishanke; UM:n hanketuella katetaan 92,5% hankkeen kuluista ja SKLS:n omavastuuosuus on vain 7,5%.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Vähentää uusien selkäydinvammapotilaiden sekundäärikomplikaatioita opettamalla oikeita hoitokäytäntöjä alkuhoitopaikkojen henkilökunnalle, potilaille itselleen sekä heidän omaisilleen
  2. Parantaa selkäydinvammaisten GPHRC:ssa saamien kuntoutuspalveluiden laatua
  3. Vähentää kuntoutusjaksolta kotiutuneiden selkäydinvammaisten komplikaatioiden (mm. painehaavojen ja infektioiden) esiintyvyyttä sekä helpottaa heidän arjessa selviytymistään kotona