Hankkeet

SKLS on 80-luvulta alkaen toteuttanut useita kehitysyhteistyöhankkeita Ulkoasiainministeriön (UM) suomalaisille kansalaisjärjestöille myöntämän hanketuen avulla. UM:n tukemissa hankkeissa järjestön omavastuuosuus on 15% hankkeen kokonaisbudjetissa, vammaishankkeissa 7,5%, valtionavun osuus vastaavasti 85% ja 92,5%. Muissa kuin vammaishankkeissa puolet omavastuuosuudesta voidaan kattaa vapaaehtoistyölle lasketulla rahallisella arvolla.

Omavastuuosuudet katetaan lahjoitusvaroin. Seuran jäsenten lahjoitukset ovat mahdollistaneet niin menneiden ja nykyisten hankkeiden toteuttamisen kuin uusien hankkeiden suunnittelun.

Hankkeissamme pyrimme suuntaamaan avun erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ryhmille. Tähän meitä velvoittavat sekä omasta kristillisestä ihmiskäsityksestämme nouseva, jokaisen yksilön ihmisarvoa kunnioittava lähimmäisyyden ja globaalin vastuun haaste että Suomen valtion kehityspoliittiset linjaukset, joilla valtionavun käyttöä ohjataan. Lue lisää kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön periaatteista tästä.

Vuonna 2015 käynnistynyt terveydenhuollon tietojärjestelmien arviointi- ja kehittämishanke yhteistyössä tansanialaisten kumppaneiden kanssa poikkeaa tässä kaikista muista hankkeistamme. Siinä hyödynsaajina eivät ole syrjäytymisvaarassa olevat ihmisryhmät suoraan. Tavoitteena on järjestelmien parantaminen, mikä pitkällä aikavälillä voi tuoda merkittäviä parannuksia myös yksittäisten potilaiden saamien palveluiden laatuun ja saatavuuteen.

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet