Kansalaisaloite eutanasian hyväksymiseksi tulee eduskuntaan lähetekeskusteluun tulevalla viikolla. SKLS:n hallitus on seurannut tiiviisti keskustelua ja on lähettänyt 25.2.2017 kansanedustajille oheisen kannanoton koskien eutanasiaa. Toivomme, että elämänsä loppuvaiheessa olevien ihmisten hoitaminen voidaan varmistaa muuten kuin eutanasian kautta. Ehdotamme ensisijaisena palliatiivisen hoidon ja erityisesti saattohoidon turvaamista lakisääteisesti.

Eutanasiaa tullaan aktiivisesti käsittelemään mediassa kevään ja kesän aikana, itse eutanasia-aloite käsitellään eduskunnassa mitä todennäköisimmin vasta kesän jälkeen. Myös Kristillinen Lääkärilehti käsittelee teemaa tulevissa kevään numeroissaan. Alla Kalle Mäen (LL, TK) eutanasian terminologiaa käsittelevä teksti tältä vuodelta ja Kristillisen Lääkärilehden Eutanasiaa koskeva erikoisliite vuodelta 2013. SKLS:n hallitus haluaa myös rohkaista jäseniään ottamaan osaa keskusteluun – ääntämme tarvitaan.

Eutanasia kannanotto 24.2.2017 kansanedustajille

Elämän lopun terminologiaa 2017

Kristillisen Lääkärilehden eutanasialiite 2013