SKLS:n jo aiemmin perustettu terveyspoliittinen työryhmä piti ensimmäisen tapaamisensa työryhmän puheenjohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin johdolla lauantaina 21.3. Helsingissä. Keskusteluissa nostettiin esille useampiakin tärkeitä ja ajankohtaisia terveydenhuollon haasteita mm. lääkärin asema ja autonomia, lääkärikoulutus, eutanasia, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojeluun liittyvät asiat, palliatiivinen hoito ja vapaaehtoistyön asema. Ajankohtaisimpana, tärkeimpänä ja myös em. asioihin suuresti vaikuttavana asiana nähtiin kuitenkin käsillä oleva SOTE-uudistus. Käydyn keskustelun pohjalta päädyttiin ainakin toistaiseksi keskittämään työryhmän voimavarat SOTE uudistukseen, tarkemmin sen tiettyjen osa-alueiden arviointiin niin mikro- kuin makrotasollakin. Työryhmä valitsi tarkasteluun kolme eri näkökulmaa: terveydenhuollon rahavirrat, terveydenhuollon priorisointikysymykset ja potilasryhmänä nousi esille erityisesti mielenterveys- ja päihdepotilaiden asema uudistusten keskellä.

Työryhmän yhtenä tavoitteena on lisätä jäsenten tietoisuutta meneillään olevista uudistuksista ja pohtia muutosten ja valintojemme eettistä kestävyyttä – mitkä ihmisryhmät erityisesti ovat haavoittuvassa asemassa muutosten keskellä? Seuran sivuille linkitetään myös terveyspoliittisiin aiheisiin liittyviä julkaisuja ja artikkeleita. Jatkossa kun seuran sivuille luodaan Fimnet-tunnistautuminen niin aiheista on myös mahdollista keskustella seuran jäsenille tarkoitetulla keskustelupalstalla. Nyt jo voit halutessasi auttaa työryhmää sen toiminnassa: voit lähettää näkökulmia, artikkeliehdotuksia, esityksiä ja/tai toiveita www-sivujen kautta ”Ota yhteyttä” kohdasta otsikoimalla viestisi ”terveyspolitiikka”. Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä työryhmän jäseniin.

Työryhmän tämänhetkinen kokoonpano alla. Asiantuntijoita kysytään mukaan työryhmän toimintaan niin seuran jäsenistä kuin jäsenistön ulkopuoleltakin.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki (pj)
Elina Heiro
Risto Honkanen
Heli Koivumaa-Honkanen
Martti Kulvik
Antti Linkola
Anna Numminen
Kari Pulkki
Reino Pöyhiä
Leena Uusitalo