Kristillinen Lääkärilehti Eutanasia? -koostenumero 2017

Voit ladata lehden tästä.

 

Tässä lehdessä

puheenjohtaja Markus Partanen ym.: Alkusanat: Potilasturvallisuutta ei tule vaarantaa (lataa artikkeli tästä)

LL, TK Kalle Mäki: Elämän loppuvaiheen hoidon ja toimenpiteiden terminologiaa. Tiivistelmä keskeisistä termeistä. On oleellista määritellä käsitteet, jotta keskustelussa ymmärrämme toisiamme oikein.  (lataa artikkeli tästä)

ONGELMALLINEN EUTANASIA

puheenjohtaja Markus Partanen: Eutanasia – näennäisesti inhimillistä? Todellista inhimillisyyttä on kuolevan aito kohtaaminen ja osaava hoito.(lataa artikkeli tästä)

LL, TK Kalle Mäki: Eutanasia? Eutanasian keskeisten kysymysten analyysi: Kärsimys, autonomia, lääkärin rooli, lainsäädännön mahdollisuudet ja taustalla olevat arvot..(lataa artikkeli tästä)

LL, TK Kalle Mäki: Eutanasia-kansalaisaloite on ongelmallinen. Lääkärit ovat huolissaan siitä, ettei aloite ota huomioon perustuslaillisia ja eettisiä ongelmia, eikä määrittele lääketieteellisesti eutanasiaa tai sietämätöntä kärsimystä. Aloitteessa sivuutetaan, että eutanasia ei ole hoitotoimenpide.(lataa artikkeli tästä)

LL, TK Kalle Mäki: Eutanasian kalteva pinta. Alankomaiden ja Belgian eutanasiakäytännöistä on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia. Ne osoittavat, miten eutanasiat ovat sekä lisääntyneet huomattavasti että ulottuneet yhä uusiin ja haavoittuvampiin ihmisryhmiin.  Hyvistä hoitokäytännöistä on poikettu. Eutanasioita on jätetty ilmoittamatta ja säännöksiä on kierretty muilla kuolemaan johtavilla toimilla.(lataa artikkeli tästä)

Professor John Wyatt: Why I do not believe that euthanasia should be legalised. Englantilaisen professorin perusteellinen pohdinta eutanasian oikeutuksesta ja seurauksista lääkärien eettisessä komiteassa kertyneen kokemuksen valossa.(lataa artikkeli tästä)

LL, TK Kalle Mäki:  Lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia – Onko niillä eettistä eroa? Lääkäriavusteisessa itsemurhassa tulevat vastaan samat kysymykset kuin eutanasiassa: Miten päätetään oikeutuksesta ja mikä on lääkärin rooli. Eettiset ristiriitaisuudet ja lainsäädännön ongelmat ovat samankaltaisia eutanasian kanssa.(lataa artikkeli tästä)

VAIHTOEHTONA LAADUKAS SAATTOHOITO

Matias Pehkonen: Haastattelu: Saattohoito tarvitsee lainvoimaisen aseman. Palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto HYKS:sta ja TAYS:n palliatiivisen yksikön ylilääkäri Juho Lehto ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat kehittyneet nopeasti viime aikoina, niin silti tarvitaan uutta lainsäädäntöä turvaamaan niiden toteutuminen riittävässä laajuudessa. (lataa artikkeli tästä)

Geriatri Eija-Anitta Kynsilehto: Saattohoitoa Pirkanmaalla ja Oulussa. ”Kun mitään ei ole tehtävissä, on vielä paljon tekemistä”. Toimivat esimerkit innostavat ja haastavat kehittämään saattohoitoa yhä paremmaksi ja monipuolisemmaksi koko maassa. (lataa artikkeli tästä)

Dosentti Reino Pöyhiä: Mitä onkaan palliatiivinen sedaatio? Palliatiivisen lääketieteen dosentti Reino Pöyhiä kuvaa palliatiivisen sedaation suositusten mukaisen käytön ja mahdollisuudet esittäen myös potilasesimerkkejä. (lataa artikkeli tästä)

SKLS:n kannanotto eutanasiasta 24.2.2017: Saattohoitolaki eutanasian sijaan. Suomen Kristillisen Lääkäriseuran hallitus lähetti kansanedustajille vetoomuksen helmikuussa 2017. Toivomme, että elämänsä loppuvaiheessa olevien ihmisten hoitaminen voidaan varmistaa muuten kuin laillistamalla eutanasia. (lataa artikkeli tästä)