Tässä numerossa teemana on lääkärin vakaumus, Alla lyhyt katsaus lehden sisältöön, uusimpaan lehteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

SAAKO LÄÄKÄRIN VAKAUMUS NÄKYÄ JA MITEN

Konrad ReijoWaaran perintöä kuvatessaan seuran kunniapuheenjohtaja LKT. sis. el. Antti Linkola kiteyttää vakaumuksen merkityksen lääkärin työssä: ”Tärkeintä on tehdä työtä sydämellä ja sydämestä. Näin potilaat ja muutkin tuntevat, että olemme Taivaallisen Ylilääkärin palveluksessa. Kaikenkarvaista farisealaisuutta meidän tulisi varoa.”

Seuran syyspäivillä kuultiin, kuinka suomalaisessakin terveydenhuollossa kohdataan maailman pahuutta ja kärsimystä. Tiedottaja Mari Turunen, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Hannele Heilä, hammaslääkäri Erika Hakala ja syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Eeva Rahko pohtivat, miksi kärsimykseltä ja pahuudelta ei tule ummistaa silmiä ja miksi niille ei tule antaa periksi sekä millaisen pohjan vakaumus antaa lääkärin toiminnalle.

Vakaumuksen asemaa lääkärin etiikassa, yhteiskuntaetiikassa ja lainsäädännössä käsitellään useissa yhteiskunnallisissa ja profession omissa linjauksissa. LL, TK Kalle Mäki esittelee keskeisiä dokumentteja todeten, että keskeiset periaatteet lääkärin profession autonomiasta ja omantunnon vapaudesta tukevat lääkärin mahdollisuutta noudattaa omaa vakaumustaan, kunhan seuraa lääkärin etiikan perusarvoja.

Suomalaisen terveydenhuollon asiakasmaksut rasittavat erityisesti pienituloisten taloutta ja voivat olla lisänä terveyserojen synnyssä, toteaa puheenjohtaja Markus Partanen ja ehdottaa: ”Helsingin malli, jossa terveyskeskusmaksuista on luovuttu, voisi olla pohdinnan arvoinen kokonaisuus. Asia on ajankohtainen, sillä tällä hetkellä asiakasmaksulakia pohditaan valtakunnan tasolla ja olisi toivottavaa, että siinä pienituloisimpien asemaan kiinnitettäisiin huomiota.”

Tarjoammeko kuolemaa toivovalle kuoleman vai toivon sanomaa pohtii seuran kunniapuheenjohtaja Antti Linkola. Hän kuvaa artikkelissaan vakaumuksen näkymistä eri kirjoittajien eutanasiaa käsittelevissä teksteissä. Niin Linkolan kuin LL, TK Kalle Mäen kommenttikin nostaa esille tärkeän kysymyksen: miten meidän tulisi kommunikoida vakaumuksestamme.

Arvokkuusterapia on lyhytterapian muoto, jolla on pystytty auttamaan kulttuurista riippumatta kuolemaa toivovia parantumattomasti sairaita. Dos. Reino Pöyhiä kuvaa tiiviisti arvokkuusterapian ytimen. 11.1.2018 on mahdollista tutustua tarkemmin tähän terapiamuotoon niin Lääkäripäivillä kuin seuran Lähetysillassakin.

 

KUULUMISIA MAAILMALTA

Siunausta ja niukkuutta: Ilembulassa voidaan hyvin. Ilembulan sairaalan palliatiivisen hoidon projekti on kääntymässä loppusuoralle. Dos. Reino Pöyhiä kertoo kuulumisia marraskuiselta matkaltaan.

Tavoitteena täysipainoinen elämä. Myös Green Pastures-sairaalan selkäydinvammapotilaiden kuntoutushanke on päättymässä. Sairaala pyrkii uuden strategiansa mukaisesti kehittämään toimintaansa jatossa selkäydinvammapotilaiden kokonaisvaltaiseksi kuntoutuspaikaksi, kirjoittaa Elina Lind.

Kurkistus seuran eHealth-hankkeeseen Tansaniassa. Hyppää Anja Mursun mukaan hankematkan arkeen.

Onko länsimaalaisilla lääkäreillä liian suuret odotukset kehitysmaatyöstä? LK Anni-Maria Eronen oli pitkään haaveillut kehitysmaalääkärinä toimimisesta. Kesäkuu Intiassa yllätti hänet.

Libanon – lämmin, joustava, monimutkainen. Vastavalmistunut Tiia Kirjonen koki ensikosketuksensa terveyslähetykseen Lähi-Idässä.

 

KIRJA-ARVOSTELU

Isän kaipuu – mielen sovinto isäsuhteessa. Lastenpsykiatri Anne-Mari Borg arvioi Saara Kinnusen vuoden 2016 kristillisen kirjan.

 

AJANKOHTAISTA

Samalle portille – eksistentiaaliset kysymykset saattohoidossa –koulutus pidetään Helsingissä Lääkäri 2018 tapahtumassa torstaina 11.1.2018 klo 13.30-16.00. Koulutuksessa kuullaan seuraavat puheenvuorot:

  • Kokonaisvaltainen saattohoito (ylil. Tiina Tasmuth)
  • Kuolema eri maailmankatsomuksissa (FM Maija Butters)
  • Potilaan kanssa kuoleman kynnyksellä (LKT sisätautilääkäri Antti Linkola)
  • Dignity therapy – a new tool in end-of-life care (prof. Miguel Juliao)
  • Tuonen tupa – kuolevaiset kokoontuvat (TM, rovasti Matti J. Kuronen)

Seuran lähetysilta aiheesta Arvokkuusterapia eri kulttuureissa järjestetään torstaina 11.1.2017 klo 18-21. Vieraanamme on arvokkuusterapiaan perehtynyt professori Miguel Juliao.

Nuorten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden päivät pidetään 2.-4.2.2018 Karkun evankelisella opistolla. Tälle SKLS:n ja KHLS:n yhteiseen tapahtumaan voi ilmoittautua viimeistään 26.1.2018 osoitteessa  www.keokarkku.fi > Ilmoittautuminen lyhytkurssille/leirille

SKLS:n kevätpäivät 2018 pidetään Kansanlähetysopistolla Ryttylässä 14.-15.4.2018.

Kansainvälinen lääkärivala on uusittu. Maailman Lääkäriliiton päivitys nähtävillä osoitteessa https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on laatinut uuden kannanoton eutanasiaan todeten, että vasta sitten, kun hyvä saattohoito on kattavasti saatavilla, voidaan arvioida, onko ja miten monella sellaista kärsimystä, että sitä ei kyetä riittävästi hoitamaan. Kannanottoon voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://etene.fi/artikkeli/-/asset_publisher/etenelta-uusi-kannanotto-eutanasiasta?p_p_auth=ffERDSqG