Jäsenlehtemme uusin numero on ilmestynyt. Voit lukea lehden täältä tai ladata sen pdf-muodossa tästä. Tässä numerossa

Pääkirjoitus: Seura etsimässä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan
Puheenjohtaja Markus Partanen käy läpi seurassamme tehtävää vaikuttamistyötä todeten mm. ”Jos haluamme äänemme kuuluville, meillä täytyy olla perusteltua sanottavaa aiheesta, ja mielellään näyttöön perustuvaa. Lisäksi täytyy osata valita, mistä aiheesta haluamme jotain sanoa.” Edelleen hän painottaa sitä, että ”jäsenkunnallamme on valtavasti kokemusta ja tietämystä eri aiheista ja myös siitä, mikä on ajankohtaista ja tärkeää. Toinen vahvuutemme on yhteiskristillisyys. Ei Suomesta liian montaa tahoa löydy, jossa yhtä laajasti eri kirkkokunnat ovat edustettuina, mitä meillä on.”

Lähetyssihteerin palsta: Osa unelmaa?
Lähetyssihteeri Sirpa Maijanen tarkastelee uuden ihmisen silmin seuran terveyslähetystyötä ja sen tarkoitusperiä. Osuiko hän oikeaan todetessaan: ”Noviisin näkökulmasta tämän seuran jäsenet ovat todella sitoutuneet rakentamaan kristillisistä arvoista lähtien maailmaa, jossa ihmisen ihmisarvo on tunnustettu riippumatta hänen fyysisestä tai psyykkisestä tilastaan ja jossa kaikilla on oikeus saada niin fyysiset ja psyykkiset kuin hengelliset ja sosiaalisetkin tarpeensa tyydytettyä”?

Kuolevan hoidon termit kohdalleen
Kalle Mäki paneutuu ajankohtaiseen aiheeseen: kuolevan hoitoon. Hän pohtii sitä, miksi on tärkeätä käyttää yhteneväisiä ja oikeita termejä, kun puhutaan kuolevan potilaan hoitamisesta. Esimerkkinä hän kertoo, että ”Kuoleman sallimisessa lääkäri ei enää puutu siihen, miten luonnollinen kuolinprosessi etenee, sen vaan annetaan tapahtua. Kuoleman tuottamisessa tehdään toimenpide, jonka tarkoituksena on saada aikaan potilaan kuolema ennen kuin se luonnollisesti tulisi.” Markus Partanen kannustaa jälkikirjoituksessaan vaikuttamaan palliatiivisen hoidon puolesta, sillä näyttää todennäköiseltä, että kansalaisaloite eutanasian sallimiseksi etenee eduskuntaan.

Taidetta ja terapiaa Sofiassa
Juhani Junnila kyseli syyspäivien kanavanvetäjiltä, voivatko taide ja kulttuuri hoitaa meitä. Terhi Varjoranta pohtii taideterapiaprosessin synnyttämää tilaa ihmisessä, Anna-Liisa Valtavaara sanojen merkitystä, Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä nähdyksi tulemista ja Asta Lehtimäki nonverbaalista kommunikaatiota.

Hengelliset kysymykset kuuluvat potilastyöhön
Peppi Sievers on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, psykoanalyytikko, teologian tohtori ja pastori. Hän väitteli aiemmin syksyllä aiheesta ”Uskonnollisten ja hengellisten kysymysten käsittely suomalaisissa psykoterapioissa”. Matias Pehkonen haastatteli Peppi Sieversiä, joka haastaa lääkärikunnan huolehtimaan vastaanottokyvystään: ”Pitäisi osoittaa ihmiselle ihan olemisellaan, että *minä en pelästy enkä paheksu juttujasi’.”

Voimauttava valokuva
LKT, sisätautien erikoislääkäri Antti Linkola kertoo, mitä hänen kuvassaan olevat sukka, kaksi varusmiestä peiton alla ja sairaalan ikkuna ja seinä ovat merkinneet hänen urallaan.

Seuran toimintasuunnitelma 2017
Kalentereihin kannattaa merkitä seuraavat päivät

  • 12.1.2017 seuran ylimääräinen kokous puheenjohtajan ja hallituksen valitsemiseksi
  • 12.1.2017 lähetysilta, jossa Tuula Pelkonen ja Anna Jaatinen kertovat tutkimustyöstä Afrikassa
  • 8.-10.4.2017 kevätpäivät ja kevätkokous Kairosmajalla
  • 19.-21.5.2017 terveydenhuoltoväen rinnakkaistilaisuus Lähetysseuran vuosijuhlilla
  • 27.-28.5.2017 Maailma kylässä -tapahtuma