Jäsenlehden uusin numero on ilmestynyt. Alla puheenjohtajan ajatuksia – uusimman lehden voit kokonaisuudessaan lukea tästä. PDF-muodossa lehden voi lukea täältä.

Yhteiskunnan vähäosaiset terveyspoliittisen vaikuttamisen keskiöön?

Suomessa on käynnissä suurimpia sosiaali- ja terveyspoliittisia uudistuksia sitten 1970-luvulla tulleen kansanterveyslain. Näillä nyt tekeillä olevilla ratkaisuilla vaikutetaan suomalaisten elämään useiden vuosikymmenten ajan. Tämän vuoksi on tärkeää, että aiheista keskustellaan monilla eri foorumeilla ja pyritään löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut.

Sote-uudistuksessa keskusteluissa on painottunut säästöpuoli ja organisaatiorakenteet tässä vaiheessa huomattavasti. Tämä onkin luonnollista, sillä sisällöllisiä kysymyksiä varten tarvitaan tietyt raamit, jotta niistä voidaan todella keskustella. Onkin äärimmäisen tärkeää, että jatkossa suuri osa uudistuksesta käytävästä keskustelusta koskisi nimenomaisesti sen ydinkohtia – itse sisältöä. Tässä meidän lääkärien, ja myös hoitajien sekä potilasyhdistysten tulisi olla aktiivisia.
Seuraltamme on toivottu aktiivisempaa roolia terveyspoliittisessa keskustelussa. Tämä on tullut esiin molemmissa jäsenkyselyissämme hyvin selvästi. Seuramme kevätpäivillä STM:n Sosiaali- ja terveyspalveluosaston terveyspalveluryhmän johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, seuramme aiempi puheenjohtaja ja vuoden terveysvaikuttajaksi vuonna 2014 valittu, oli vetämässä keskustelua ajankohtaisista terveyspoliittisista aiheista. Kävimme mm. sote-uudistusta, digitalisaatiota, genomistrategiaa, terveyspalveluita paljon käyttävien asioita, yhteiskunnan vähäosaisten terveydenhuollon teemoja keskustellen aktiivisti yleisön kanssa läpi. Liisa-Marian lisäksi meitä oli kolme panelistia kertomassa omista näkökulmistaan. Martti Kulvik, seuramme varapuheenjohtaja, kertoi mm. Etlassa tehdyistä terveydenhuollon selvityksistä, EPSHP:n johtaja Hannu Puolijoki kertoi suuren keskussairaalapiirin johdon näkökulmasta terveyspoliittisista aiheista ja huolista, ja sain itse olla mukana kolmantena panelistina tuomassa mm. terveyskeskuslääkärin näkökulmaa aiheeseen. Liisa-Marian esitys on nähtävissä seuramme nettisivuilla terveyspolitiikan alta (arkisto – terveyspolitiikka), johon suosittelen tutustumaan – herättää varmasti ajatuksia! Liisa-Marialle lämmin kiitos hyvin mielenkiintoisesta tilaisuudesta!

Nyt onkin ajatuksena, että aina kevät- ja syyspäivillä pidettäisiin jokin vastaavanlainen terveyspoliittisia aiheita käsittelevä tilaisuus. Aiheisiin pyrittäisiin saamaan toiveita teiltä jäseniltämme ja tätä kautta pikkuhiljaa päivitettäisiin seuran 1970-luvulla pj Leo Hirvosen johdolla luotu ohjelma nykyaikaan soveltuvaksi.

Olen miettinyt, mikä voisi olla seuramme painopistealueena terveyspolitiikassa. Eettisten kysymysten käsittely kristinuskon valossa on seuramme sääntöjen mukaan yksi perustehtävistämme. Toisena painopistealueena voisi olla laajojen yhteiskunnallisten muutosten käsittely, jossa yksi keskeinen esimerkki voisi olla juuri tämä sote-uudistus tai vaikkapa erikoislääkärikoulutuksen uudistamiseen liittyvät teemat. Kolmanneksi kivijalaksi ehdottaisin seuramme terveyspoliittiseen työskentelyyn yhteiskunnan vähäosaisten, heikompiosaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien terveydenhuollollisten kysymysten käsittelyä. Tällaisia kansanryhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, yksinäiset muistisairaat, vangit ja vankien omaiset, rikosten uhrit ja heidän omaisensa, lastensuojelun asiakkaan, maahanmuuttajat, paperittomat, ja listaa voisi varmaan jatkaa pitkälle. Näen, että tämän näkökulman esilläpito sopii seuramme periaatteisiin ja arvoihin hyvin – ja näiden ihmisryhmien puolien pitäjiä ei varmasti ole liikaa.

Siunattua ja rentouttavaa kesää kaikille jäsenillemme!

Markus Partanen, puheenjohtaja