Kansalaisaloite terveydenhuoltoväen omantunnonvapaudesta kaatui eduskunnassa perjantaina 4.12.15 äänin 136-33. 1 äänesti tyhjää, poissa oli 29 edustajaa. Äänestyksen tuloksen voi käydä katsomassa tarkemmin tästä.

Puolueittain Kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP olivat täysin ehdotusta vastaan. Ainoastaan Keskustasta, Perussuomalaisista ja KD:stä löytyi kannatusta tälle; KD:n edustajista kaikki kannattivat, PS:n edustajista suurempi osa kannatti kuin vastusti ja Keskustassa paikalla olleista 30 % kannatti ehdotusta.

Seura aktiivisena omantunnonvapausasiassa

Seuramme on ollut varsin aktiivinen omantunnonvapauskysymyksen kohdalla. Vaikka itse kansalaisaloite ei ole seuran tekemä, koskettaa tämä asia paljon monia seuramme jäseniä, ja perusteellisen keskustelun pohjalta hallituksena asetuimme tukemaan kansalaisaloitetta. Viimeksi lähetimme seuramme kannanoton ja tätä täydentävän sähköpostin Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asian ollessa siellä käsittelyssä. Ennen eduskunnan ensimmäistä kansalaisaloitteen käsittelyä lähetimme kaikille Suomen kansanedustajille sähköpostitse vastaavanlaisen tiedon ja kokosimme seuramme nettisivuille asiasta lisämateriaalia, jota he ja muut kiinnostuneet voisivat katsoa. Lisäksi teemaa on käsitelty Kristillisessä Lääkärilehdessä, ja seurallamme on omantunnonvapaustyöryhmä, joka on käsitellyt asiaa monipuolisesti jo tähän asti. Syksyllä 22.9.15 olimme Lääkäriliitossa Eettisen neuvottelukunnan kuultavana asiasta ja pyrimme käymään läpi näkemystemme perusteita. Tässä mainittuina nyt viimeaikaisimmat aktiviteetit asiassa.

Ratkaisevassa osassa Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanotto

Tarkemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksesta voitte lukea suoraan eduskunnan sivuilta. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/StVM_9+2015.aspx. STV oli saanut varsin monia kannanottoja asian taustaksi, joiden pohjalta se oli käsitystään muodostanut. Keskeisiä kohtia valiokunnalle olivat, että itse omantunnonvapaus on tärkeä asia, sen tulisi toteutua Suomessa työpaikan sisäisin järjestelyin, sen toteutuminen ei vaikuttaa lakisääteisten palveluiden saatavuuteen, sillä naisen oikeus abortin saamiseen nähtiin tärkeämmäksi. Eduskunnan täysistunnon yleiskeskustelusta on luettavissa tästä, ja lopullisesta kansalaisaloitteen hylkäämiseen johtaneesta äänestyksestä tästä.

Omantunnonvapaus tulevaisuudessa?

Miten siis tämä asia tulevaisuudessa tulisi olemaan? Seuran hallituksessa olemme jo pohtineet asiaa siten, että olisimme aktiivisia SLL:n suuntaan ja pyrittäisiin luomaan ohjeistus selkeyttämään nykykäytäntöä ja vahvistamaan käytännössä omantunnonvapauden toimivuus. Tähän saakka onneksi lausunnonantajalääkärien osalta asia on suurimmassa osassa Suomea ollut mahdollista sopia, erikoistumiskysymys gynekologiaan ei ole ollut mahdollista. SLL:n näkemyksenä on, että myös tämä pystyttäisiin toteuttamaan ja sitä pyrimme seurana tukemaan. Oma lukunsa ovat muut terveydenhuollon henkilöt, mm. kätilöt. Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa, aikooko SSKS (Suomen sairaanhoitajien kristillinen seura) olla aktiivinen asiassa tai jääkö asia ammattiliittojen harteille.

Markus Partanen, pj