Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaosto järjestää ti 11.5.2021 webinaariin

Globaalit kriisit ja globaali solidaarisuus

Tässä ETENEn viesti: ”Koronaviruksen aiheuttama pandemia on tuonut dramaattisesti esiin globaalien haasteiden monimutkaisuuden. Tässä webinaarissa kysytään,

  • Mitä koronakriisistä voi oppia ilmastonmuutosta ajatellen. Vaikka pandemia on äkillinen kriisi ja ilmastonmuutos pitkäkestoinen haaste, niiden vaikutuksissa on paljon samaa. Koronakriisin tapaan ilmastonmuutos vaatii poliittisen ja taloudellisen sektorin yhteispeliä.
  • Yksityinen ja julkinen sektori ovatkin pandemiassa toimineet nopeasti ja tuloksellisesti yhdessä rokotteiden kehittämiseksi, mutta toistaiseksi rokotteiden jakelu on keskittynyt kehittyneisiin maihin. Jääkö globaali solidaarisuus kansallisten etujen ja yritysten kilpailun jalkoihin? Miten tällainen asetelma voidaan välttää ilmastokriisin yhteydessä?
  • Pandemia koettelee hyvin eri tavoin eri yhteiskuntia ja ihmisryhmiä. Miten kohdataan tähän liittyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ongelmat?
  • Pandemian tapaan ilmastonmuutos edellyttää myös elämäntavan muutoksia. Mitkä ovat näiden muutosten mittasuhteet? Onko näissä kysymys uudesta moraalista tai sivistyksestä? Mikä on kirkkojen rooli tai kristityn vastuu tässä uudessa globaalissa todellisuudessa?”

Webinaarissa puhuvat mm. TT, dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen, veli Gabriel Salmela OP, Studium Catholicum, VTT Hanna Wass ja professori Markku Kivinen.

Linkit