Eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta on ilmestynyt usean pohjoismaisen kirjoittajan kriittinen yhteisteos, jonka norjalaiset ovat toimittaneet.

Teos on koonnut yhteen sitä keskustelua ja argumentointia, jota Pohjoismaissa on käytetty osoittamaan eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa ajavien hankkeiden eettisiä, oikeudellisia ja käytännöllisiä ongelmia. Kirjoittajat Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta tuovat esiin kunkin maan painotukset keskustelussa ja argumentoinnissa.  Lisäksi tarkastellaan niin Alankoimaiden, USA:n kuin Kanadankin käytäntöjä ja epäkohtia. Teoksessa on kuvattu Suomessa eutanasia -kansalaisaloitteesta käytyä keskustelua ja analysoitu ensi kertaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan siitä pyytämien asiantuntijalausuntojen argumentaatiota. Teos on kattavin kriittisesti eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhaan suhtautuva teos, mitä Pohjoismaissa on julkaistu.

Kirja on saatavilla painettuna sekä ilmaiseksi internetistä ladattavana open access -versiona, joko PDF muodossa, verkkoversiona tai e-kirjana. Jokainen artikkelin on myös ladattavissa erikseen. Kirjalle tullaan perustamaan oma verkkosivusto. Jokaisesta artikkelista on abstrakti englanniksi, itse tekstit ovat norjaksi, ruotsiksi ja tanskaksi. Teosta koskee  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  Kirja löytyy osoitteesta: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/96

Teoksen alullepanija ja yksi kokoajista on norjalainen Morten Magelssen, joka toimii lääketieteen etiikan tutkijana ja opettajana Oslon yliopistossa. Kirjoittajat edustavat useita aloja ja ovat kukin olleet omassa maassaan keskeisesti mukana eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta käydyssä keskustelussa. Suomen Kristillinen Lääkäriseura on tukenut kirjan julkaisemista.

LL, TK Kalle Mäki

yksi kirjan kirjoittajista