Eutanasia

ONGELMALLINEN EUTANASIA

 

Potilasturvallisuutta ei tule vaarantaa 
”Lääkäreiden sitoutuminen terveyteen päämääränä on ollut edellytyksenä sille, että yhteiskunta on voinut luottaa lääkärien ammattikuntaan”. Kirjoitus pohtii edelleen, mitä tapahtuu, jos tämä luottamus murtuu. (lataa SKLS:n puheenjohtajan Markus Partasen, LL, TK Kalle Mäen, SKLS:n sihteerin Anna NUmmisen ja toi mistussihteeri Matias Pehkosen artikkeli tästä)

Elämän loppuvaiheen hoidon ja toimenpiteiden terminologiaa.
Tässä tiivistelmä keskeisistä termeistä, sillä on oleellista määritellä käsitteet, jotta keskustelussa ymmärrämme toisiamme oikein.  (lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli tästä)

Eutanasia – näennäisesti inhimillistä?
Todellista inhimillisyyttä on kuolevan aito kohtaaminen ja osaava hoito.(lataa puheenjohtaja Markus Partasen artikkeli tästä)

Eutanasia?
Eutanasian keskeisten kysymysten analyysi: Kärsimys, autonomia, lääkärin rooli, lainsäädännön mahdollisuudet ja taustalla olevat arvot. (lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli tästä)

Eutanasia-kansalaisaloite on ongelmallinen.
Lääkärit ovat huolissaan siitä, ettei aloite ota huomioon perustuslaillisia ja eettisiä ongelmia, eikä määrittele lääketieteellisesti eutanasiaa tai sietämätöntä kärsimystä. Aloitteessa sivuutetaan, että eutanasia ei ole hoitotoimenpide.(lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli tästä)

Eutanasian kalteva pinta.
Alankomaiden ja Belgian eutanasiakäytännöistä on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia. Ne osoittavat, miten eutanasiat ovat sekä lisääntyneet huomattavasti että ulottuneet yhä uusiin ja haavoittuvampiin ihmisryhmiin.  Hyvistä hoitokäytännöistä on poikettu. Eutanasioita on jätetty ilmoittamatta ja säännöksiä on kierretty muilla kuolemaan johtavilla toimilla.(lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli tästä)

Why I do not believe that euthanasia should be legalised.
Englantilaisen professorin perusteellinen pohdinta eutanasian oikeutuksesta ja seurauksista lääkärien eettisessä komiteassa kertyneen kokemuksen valossa.(lataa Professor John Wyattin artikkeli tästä)

Lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia – Onko niillä eettistä eroa?
Lääkäriavusteisessa itsemurhassa tulevat vastaan samat kysymykset kuin eutanasiassa: Miten päätetään oikeutuksesta ja mikä on lääkärin rooli. Eettiset ristiriitaisuudet ja lainsäädännön ongelmat ovat samankaltaisia eutanasian kanssa.(lataa LL, TK Kalle Mäen artikkeli tästä)

VAIHTOEHTONA LAADUKAS SAATTOHOITO

Saattohoito tarvitsee lainvoimaisen aseman.
Palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto HYKS:sta ja TAYS:n palliatiivisen yksikön ylilääkäri Juho Lehto ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat kehittyneet nopeasti viime aikoina, niin silti tarvitaan uutta lainsäädäntöä turvaamaan niiden toteutuminen riittävässä laajuudessa. (lataa Matias Pehkonen tekemä haastattelu artikkeli tästä)

Saattohoitoa Pirkanmaalla ja Oulussa.
Kun mitään ei ole tehtävissä, on vielä paljon tekemistä”. Toimivat esimerkit innostavat ja haastavat kehittämään saattohoitoa yhä paremmaksi ja monipuolisemmaksi koko maassa. (lataa Geriatri Eija-Anitta Kynsilehdon artikkeli tästä)

Mitä onkaan palliatiivinen sedaatio?
Palliatiivisen lääketieteen dosentti Reino Pöyhiä kuvaa palliatiivisen sedaation suositusten mukaisen käytön ja mahdollisuudet esittäen myös potilasesimerkkejä. (lataa Dosentti Reino Pöyhiän artikkeli tästä)

 

SKLS:N KANNANOTTOJA

 

SKLS Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta KAA 2/2017 vp Eutanasia-aloite hyvän kuole-man puolesta 4.3.2018
Tässä lausunnosa todetaan mm., että  ”Suomen Kristillinen Lääkäriseura ei kannata eutanasian sallivaa lainsäädäntöä, koska ihmiselämällä on arvo, jota ei voi määritellä kärsimyksestä käsin. Katsomme, että eutanasia vaarantaa potilasturvallisuuden ja rapauttaa luottamusta lääkärikuntaa kohtaan. Näemme, että palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen ja saa-tavuuden parantaminen STM:n suosituksen mukaan (STM 2017:44) on oikea ratkaisu kansalaisaloitteen esille tuomaan kärsimykseen – eutanasian sijaan.” (lataa asiantuntijalausunto tästä)

SKLS:n kannanotto eutanasiasta 24.2.2017: Saattohoitolaki eutanasian sijaan.
Suomen Kristillisen Lääkäriseuran hallitus lähetti kansanedustajille vetoomuksen helmikuussa 2017. Toivomme, että elämänsä loppuvaiheessa olevien ihmisten hoitaminen voidaan varmistaa muuten kuin laillistamalla eutanasia. (lataa kannanotto tästä)