Torstaina 8.10 klo 16 eduskunnan täysi-istunnossa on käsiteltävänä lähetekeskustelussa kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan lakisääteisestä oikeudesta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksestä vakaumuksellisista syistä. SKLS:n hallitus lähetti kansanedustajille sähköpostiviestin 5.10.. Viestissä välitettiin seuran hallituksen antama tuki sille, että terveydenhuollon henkilöstölle taattaisiin lakisääteinen omantunnonvapaus. Liitteenä lähetettiin hallituksen keväällä (18.4.2015) muotoilema lausunto omantunnonvapaudesta. Hallitus on tietoinen, että seuran jäsenten keskuudessa vallitsee eriäviä näkemyksiä omantunnonvapauden lakisääteisyyden tarpeellisuudesta ja hallitus kunnioittaa eriäviä mielipiteitä. Kannanotto ei luonnollisesti ota kantaa siihen, mikä on oikea tapa suhtautua raskaudenkeskeytyslausuntojen tekoon tai raskaudenkeskeytysten suoritukseen. Lausunnon ja kansanedustajille lähetetyn kirjeen voit lukea alla olevista linkeistä. Oheismateriaalia omantunnonvapaudesta löytyy materiaalipankista.

SKLS omantunnonvapaudesta 4/2015

Kirje kansanedustajille 5.10.2015