eHealth - terveydenhuollon tietojärjestelmäosaamisen kehittämistä Tansaniassa

Kristillisten kirkkojen ja järjestöjen sairaalat vastaavat merkittävästä osasta terveydenhuoltoa Tansaniassa, yksin Evangelical Lutheran Church in Tanzanian (ELCT) osuudeksi arvioidaan n. 15%. Terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttö tansanialaisissa sairaaloissa on vielä vähäistä . ELCT käynnisti useita vuosia sitten avoimeen lähdekoodiin perustuvan sairaalatietojärjestelmän kehittämisen sekä hallinnon että potilastyön käyttöön tukemaan yksittäisiä terveydenhuollon palvelujen tuottajia, ensisijaisena kohteenaan kirkon omat sairaalat. Järjestelmää on pilotoitu muutamissa kirkon sairaaloissa, ja ELCT onkin yksi hankkeen pääyhteistyökumppaneista.

Tansanian ICT hankkeen 2015 tarkoituksena on määritellä vaatimukset tietojärjestelmälle ja evaluoida tarjolla olevia järjestelmiä. Evaluaation perusteella partnerit voivat valita järjestelmän, jota hankkeen toteutusvaiheessa v. 2016 alkaen kehitetään, edellyttäen, että myös toteutusvaiheelle saadaan ulkoministeriön hanketuki. Tansanian terveysministeriö on linjannut terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi. Toteutettavassa tietojärjestelmien evaluoinnissa yhteensopivuus valtiollisen järjestelmän kanssa on yksi keskeinen kriteeri.

Hankkeen tavoitteena on tukea tansanialaisia yhteistyökumppaneita toimivan sairaalatietojärjestelmän valmiiksi saattamisessa tarjoamalla heille asiantuntija-apua tietojärjestelmän valitsemisessa, kehittämisessä, käyttöön otossa ja pilotoinnissa. Vuoden 2015 valmisteleva vaihe tuottaa tietoa olemassa olevista järjestelmistä sekä järjestelmälle asetettavista vaatimuksista eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, ja luo siten pohjan perustellulle valinnalle toteutusvaihetta varten. Kaikissa vaiheissaan hanke tarjoaa koulutusta paikallisille terveydenhuollon toimijoille ja ICT asiantuntijoille. Toteutusvaiheessa myös paikallisia yrittäjiä voidaan kouluttaa markkinoimaan ja toimittamaan valittua järjestelmää sairaaloille sekä kouluttamaan käyttäjiä. Projektia johtaa Kristina Nokso-Koivisto.

Hankehakemukset ja matkaraportit

Vuosiraportit 2015, 2016
Hankematka 4.-21.3.2015
Hankehakemus 2014
Hankevalmistelumatkan raportti 2013

Artikkeleita ja raportteja

Wambura, W.M., Machuve, D. ja Nykänen, P. (2017). Development of Discharge Letter Module onto a Hospital Information System. Journal of Health Informatics in Developing Countries, 2017; 11(2). (http://jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/168)

Betuel, S., Wambura, W., Bairi, N.B., Makuru, P., Michael, B., Mzava, K., Sam. A., Kalegele, Mahundi, M., Machuve, D., Elisante, M., Kimollo, P. ja Nykänen, P. (2017). Report on a Preliminary Evaluation Study of User Experiences with Health Information Systems

Mursu, A. (2017). Kurkistus seuran eHealth-hankkeeseen. Kristillinen Lääkärilehti 2017;4:10-11
Nokso-Koivisto, K. (2017). SKLS:n eHealth-hanke etenee. Kick-off Tansaniassa lokakuussa 2017. Kristillinen Lääkärilehti 2017;3:7-8
Nykänen, P. (2017). eHealth-hankkeen evaluointitutkimus Tansaniassa. Kristillinen Lääkärilehti 2017;2;7-8
Maijanen, S. (2017) Kohti tansanialaisia terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Haastateltavana Kristina Nokso-Koivisto. Kristillinen Lääkärilehti 2017;1:14-18

Project flow chart

Vierailulla NM-AIST:ssa keväällä 2013

Vierailulla USMD:ssä. Suomesta hankesuunnittelumatkalla Martti Kulvik, Kristina Nokso-Koivisto ja Anna Numminen.

Partners and collaborators