Palliatiivinen hanke

Ilembulan sairaalalla ja SKLS:llä on pitkä yhteistyöhistoria mm. kaikkiaan 14 vuotta jatkuneen psykiatriahankkeen kautta. Aloite yhteistyöstä palliatiivisen hoidon alueella oli ensimmäisen kerran esillä jo syksyllä 2011. Tuolloin SKLS myönsi 3000 euron kertalahjoituksen Ilembulan palliatiivisen tiimin kotikäyntityölle. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen jatkui. Noin vuotta myöhemmin, marraskuussa 2012, toteutettiin UM:n tuella rahoitettu hankesuunnittelumatka Ilembulaan. Matkaohjelmaan kuului myös Mufindin alue, joka kuitenkin myöhemmissä suunnitelmissa jätettiin hankkeen ulkopuolelle.

Hankkeelle haettiin UM:n rahoitusta aluksi vain yhdelle vuodelle (2014) mm. siksi, että Ilembulan sairaalan taloudellinen tilanne oli vaikea ja pitkän aikavälin suunnitelmien tekeminen sen vuoksi hankalaa. Ensimmäisen hankevuoden aikana sairaalan asema vahvistui, kun jo vuosia aiemmin päätetty Tansanian valtion tuki sille alkoi käytännössäkin toteutua ja sairaalasta tuli uuden Wang’ingomben läänin keskussairaala. Myös suunnitelmia palliatiivisen hoidon kehittämiseksi saatiin tarkennettua. Keväällä 2014 hankkeelle haettiin jatkoa vuosiksi 2015-2017.

Hankkeen tavoitteena on mahdollisimman kivuttoman ja mielekkään elämän loppuajan turvaaminen kohdealueen parantumattomasti sairaille vahvistamalla sairaalan ja sen yhteydessä toimivan kotikäyntityön tiimin sekä henkilökunnan palliatiivisen hoidon osaamista ja muita toimintaedellytyksiä.

Hankkeen keskeisimpiä toimintoja ovat sairaalan yhteydessä toimivan palliatiivisen ja kotihoidon tiimin vahvistaminen (jatkokoulutus sekä uusien toimijoiden rekrytointi ja koulutus, kotikäyntityön taloudellisten resurssien turvaaminen), sairaalan henkilöstön koulutus palliatiivisesta hoidosta, palliatiivisen hoidon perusopetuksen aloittaminen sairaalan yhteydessä toimivassa sairaanhoitajaoppilaitoksessa, hoidossa tarvittavien välttämättömien lääkkeiden saatavuuden turvaaminen/saatavuusongelmien syiden tunnistaminen sekä palliatiivisen yksikön kunnostaminen ja varustaminen sairaalan yhteyteen. Suunnitteilla on 4-6 vuodepaikan osasto sekä toimistotilat tarvikkeineen. Toimiston varustamisen yhteydessä tavoitteena on myös henkilökunnan tietoteknisen osaamisen vahvistaminen ja potilasrekisterin ja tilastoinnin kehittäminen.

Ilembulan sairaalan palliatiivisen hoidon kehittämishanke, Tansania (Powerpoint-esitys)