Aluetoiminta

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran eli SKLS:n aluetoimintaa on tarkoitus järjestää mahdollisimman kattavasti koko Suomeen. Nykyiset alueet ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku, ja Vaasa. Alueellisen toiminnan tarkoituksena on luoda mahdollisuus tavata muita kristittyjä lääkäreitä paikallistasolla ja parantaa viestintää jäsenten välillä alueellisten sähköpostilistojen ja sosiaalisen median keinoin. Kannustamme jäseniämme oma-aloitteisiin kokoontumisiin keskustelu-, raamattu- ja rukouspiireissä.

Tavoitteenamme on saada aluetoimintaa yhdyshenkilöineen koko maahan. Aluetoimintaan on mahdollista saada seuralta taloudellista tukea ja koulutusta.

Palliatiivisesta hoidosta järjestetään vuonna 2015 alueellinen ”Road trip” kiertue, jolla luennoi mm. Tiina Tasmuth, Reino Pöyhiä ja Pekka Reinikainen.

Jokaisella aluetoimintapaikkakunnalle on tarkoitus saada alueyhdyshenkilö, joka on välittäjänä alueen ja toisaalta seuran alueyhdyshenkilön ja hallituksen välillä.

Eikö omalla alueellasi ole paikallistoimintaa? Olisitko kiinnostunut toimimaan alueesi paikallistoiminnan vastaavana? Ota yhteyttä paikallistoiminnan vastaavaan Leena Uusitaloon (leena.uusitalo@vimpeli.fi) ja seuran sihteereihin.

Hämeenlinna: Taina Heikkilä (taina.heikkila@fimnet.fi)

Myllytie 16, 13720 Parola

Kotka: Pasi Pöllänen (pasi.pollanen@fimnet.fi)

Lavansaarentie 6, 48610 Kotka

Kuopio: Risto Honkanen (risto.honkanen@fimnet.fi)

Reetta Siljanen (reetta.siljanen@fimnet.fi)

Lappeenranta: Kaarina Pesonen (kaarina.pesonen@fimnet.fi)

Kaivokorvenkatu 16, 53850 Lappeenranta

Oulu: Anna Ruotsalainen (anna-kreetta.ruotsalainen@student.oulu.fi)

Pori: Pekka Mäkinen (pekka.makinen@nic.fi)

Tähtisentie 40, 28450 Vanha-Ulvila

Seinäjoki: Leena Uusitalo (leena.uusitalo@vimpeli.fi)

Kauniskedontie 10, 62800 Vimpeli

Tampere: Mikko Malkamäki (malkamikko@gmail.com)

Turku: Riitta Saario (rsaario@gmail.com)

Vähä-Hämeenkatu 9 D 79, 20500 Turku

Vaasa: Anna-Liisa Punto (anna-liisa.punto@fimnet)